Архива Документа / 2014 / Октобар

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 178-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Река Јадар код Осечине (деоница С.6.4.): Санација оштећења регулисаног корита реке Јадар, од км 0+144 до км 1+100 и регулисаног корита Ловачке реке, од км 0+000 до км 1+730, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490679

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 177-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Река Колубара кроз Ваљевио (деоница С.5.1.): Санација оштећења регулисаног корита Колубаре од сточне пијаце до пиваре 5,13 км са обостраним насипима (2х0,24 км) уз регулисано корито реке Градац на ушћу у Колубару, укупно 5,61 км и регулисаног корита реке Љубостиње од ушћа у Колубару 4,14 км и обострани насипи (2х0,84 км) уз регулисано корито 0,84 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490365

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html