Архива Документа / 1970 / Јануар

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Штрпце - за јавну набавку радова - Реконструкција Дома здравља у селу Јажинце Штрпце, објављени су на Порталу јавних набавки 25.04. 2018. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs