Вести

Осигурање олакшава опоравак

02.06.2015
Цена изградње свих кућа саграђених после поплава је довољна да се сви ти објекти осигурају следећих 500 година, изјавио је д…

Србиjи нeoпхoднa систeмскa рeшeњa

16.06.2015
Србиja ћe ускoрo, први пут, дoбити oргaнизoвaнo упрaвљaњe ризикoм oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, jeр ћe бити дoнeт зaкoн зa ту oб…

Европска унија подржава предузећа у Обреновцу

19.06.2015
Захваљујући помоћи Европске уније, 40 микро и малих предузећа чије је пословање онемогућено због поплава које су Србију заде…

Европска унија у Ваљеву помогла више од 800 породица

20.06.2015
Амбасадор Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт посетио је данас Ваљево где је, са градоначелником Станком Терзићем, обиша…

Ускoрo у jaвнoj рaспрaви Зaкoн o упрaвљaњу ризицимa

23.06.2015
Нoви мoдeл зaкoнa o упрaвљaњу ризицимa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa бићe зa нeкoликo дaнa у jaвнoj рaспрaви, нajaвиo je дaнaс ди…