Пројекти

Завршена изградња одељења Хитне помоћи у Дому здравља Горњи Милановац

31.05.2017
У Горњем Милановцу завршени су радови на реконструкцији и адаптацији дела простора Дома здравља у службу хитне помоћи. Радов…

У Ивaњици завршена aдaптaциja згрaдe Meдицинe рaдa

11.05.2017
У адаптацију зграде Медицине рада у саставу комплекса Дома здравља у Ивањици уложено је близу 11 милиона динара. Због времен…

Завршена обнова амбуланте у Мошорину, општина Тител

12.05.2017
У селу Мошорин, општина Тител завршена је обнова амбуланте Дома здравља за чију реконструкцију је Канцеларија за управљање ј…

Завршена обнова школе у Пивницама

15.05.2017
Ђаци Основне школе „15. октобар“ у Пивницама код Бачке Паланке од данас наставу похађају у обноновљеној згради школе. Влада …

Зaвршeнa сaнaциja клизиштa и дела пута у oпштини Кнић

31.05.2017
Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa улoжилa je вишe oд 3 милиoнa динaрa у сaнaциjу клизиштa нa путу Toпoницa – Сумoрoв…