Организациона структура

Марко Благојевић
 

Канцеларијом руководи директор Канцеларије, кога поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе. Одлуком Владе Србије Канцеларијом за управљање јавним улагањима руководи Марко Благојевић.

 

Заменика директора Канцеларије, поставља Влада на пет година, на предлог директора Канцеларије. В.д заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима је Сандра Недељковић.

?>