Arhiva Dokumenta / 2016 / Decembar

 

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JVP "Srbijavode" za javnu nabavku hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 19.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.srbijavode.rs


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za regulaciju i rekonstrukciju reke Crnice u Paraćinu uz finansijsku pomoć Evropske unije. Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.paracin@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za regulaciju i rekonstrukciju reke Resave u Svilajncu uz finansijsku pomoć Evropske unije. Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.svilajnac@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za nadzor nad radovima po uslovima ugovaranja po FIDIK-u (FIDIC) u Valjevu, Paraćinu i Svilajncu uz finansijsku pomoć Evropske unije. . Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: supervision.vsp@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kraljevo za javnu nabavku radova na rekonstrukciji ulične vodovodne mreže u selu Donja Sirča-Morava 3 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 16.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lučani za javnu nabavku radova na sanaciji ravnog krova i toaleta na objektu broj 2 i energetska sanacija objekta broj 1 Srednje škole „Dragačevo“ Guča, opština Knić objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://lucani.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić za javnu nabavku radova na rehabilitaciji puta Toponica - Sumorovac, opština Knić objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.knic.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji potpornog zida u Otrocimai objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja - za javnu nabavku radova radova na rekonstrukciji mosta u Lipovi objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mosta u Močiocima (kod OŠ Mićo Matović) objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mosta na Rašćanskoj reci objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mosta na Osoničkoj reci,nekategorisani put Osonica-Boškovići objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mostova na reci Grabovici na opštinskom putu Grabovica – Bela Crkva objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova radova na rekonstrukciji mostova na reci LJupči na opštinskom putu Milovići – Maslarske vodenice objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na adaptaciji i sanaciji školske zgrade OŠ „Vučić Veličković“ objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Babušnica - za javnu nabavku radova na sanaciji dela vodovodne mreže LJuberađa – Veliko Bonjince objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Čačak - za javnu nabavku radova - sistem za odvođenje površinskih voda u MZ Lugovi objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.cacak.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta - za javnu nabavku radova - radovi na izgradnji objekata za vodosnabdevanje naselja Bačevci objavljeni su na Portalu javnih nabavki 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta - za javnu nabavku radova - građevinski radovi na izgradnji fekalne kanalizacije duž toka reke Pilice u opštini Bajina Bašta objavljeni su na Portalu javnih nabavki 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kruševac- za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji propusta preko stanačkog potoka na putu za groblje u selu Stanci kod Kruševca, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://www.krusevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Trstenik - za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na sanaciji klizišta Levići, na opštinskom putu O-2 u naseljenom mestu Levići, opština Trstenik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://www.trstenik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJig - za javnu nabavku radova - radovi na sanaciji rečnog korita slavkovačke reke u selu Kadina Luka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 13.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka Trešnjica, redni broj JN 49/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka Lonjin, redni broj JN 48/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka Uzovnica, redni broj JN 47/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku In -R (op) -01/16 - građevinski radovi na investicionom održavnju mosta u ulici Vojislava Kalanovića u Kragujevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 14.12.2016 godine .

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila Petničkog potoka, redni broj JN 46/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na čišćenju kanala DŽigića jaz na području KO LJubovija, redni broj JN 45/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić za javnu nabavku radova na izgradnji mosta na reci Gruži, na atarskom putu od farme Mićić prema groblju u selu Oplanić, opština Knić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.knic.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova - radovi na rekonsrukciji dovodnog cevovoda od prekidne komore ''Kremenac'' do prekidne komore ''Ključ'', objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova - radovi na rekonstrukciji dovodnog cevovoda od rezervoara ''Jezdinac'' do rezervoara ''Rajković'', objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Babušnica za javnu nabavku radova - izvođenje radova na rekonstrukciji dela nekategorisanog puta LJuberađa - Berduj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku radova - građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji mosta na ulazu u selo na KP br 3730 KO Grabovica - Despotovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku radova - građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji mosta u selu na KP br. 3709/5 KO Grabovica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Arilje za javnu nabavku radova - sanacija "Pantića potoka"u MZ Mirosaljci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://arilje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Boljevac za javnu nabavku radova - Propust potoka Paravla u mestu Valakonje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šabac - za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta u Lipolistu preko kanala Gornja Bela reka na opštinskom putu O-8, Bogosavac -Lipolist, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača - za javnu nabavku radova - Izrada i opremanje eksploatacionog bunara B-1A za potrebe vodosnabdevanja opštine Rača, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača - za javnu nabavku radova - investiciono održavanje ambulante u Đurđevu, opština Rača, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrbas - za javnu nabavku radova - izvođenja radova na adaptaciji objketa OŠ "Petar Petrović NJegoš" u Vrbasu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 08.12. 2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://javnenabavke.vrbas.net


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za regulaciju i rekonstrukciju reke Kolubare u Valjevu, uz finansijsku pomoć Evropske unije. Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:


Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.valjevo@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354