Arhiva Dokumenta / 2015

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku - Nabavka radova na sanaciji zgrade mašinske škole u Svilajncu - druga faza radova objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 31. decembra 2015. godine


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Ražanj za javnu nabavku radova – radovi za projekat rekonstrukcije mosta preko Velike reke na opštinskom putu Podgorac-Pardik , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 31. decembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/%D0%9Aonkursna-dokumentacija-most-podgorac-pardik.pdf


Vlada Srbije je na sednici 25. decembra 2015. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopuni uredbe o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 10915


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Malo Crniće za javnu nabavku radova – radovi na izgradnji mostapreko reke Vitovnice , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 28. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Kučevo za javnu nabavku radova – radovi na sanaciji poda fiskulturne sale u OŠ ‚‚Ugrin Branković” Kučevo područna škola u Neresnici, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 18. decembra 2015. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kucevo.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija i produžetak roka za podnošenje ponuda za izradu gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana

https://portal.ujn.gov.rs
 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova 119/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu II A reda br. 162, deonica: Petrovac - Svilajnac, Dubnica - Bobovo na km 105+760, objavljeni su na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca dana 15. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova JN br. 120/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu IIB reda broj 355, deonica: Čačak – Šiljkovica, Caganje na km. 13+200, objavljeni su na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca dana 8. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 14. decembar 2015. godine

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na sanaciji vodoizvorišta „Garevine“ u Lapovu, Naručioca Opštine Lapovo, objavljeni su na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca dana 7. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lapovo.rs

 


 

Izmenjena konkursna dokumentacija za izgradnju mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izradu gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izradu gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izgradnju mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izgradnju mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Izrada tenderske dokumentacije za brane za bujične vode u ''Pambukovica'' na reci Ub i ''Kamenica'' na reci Tamnava objavljeni internet stranici naručioca dana 27. novembra 2015. godine.

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na sanaciji terena ugroženog klizištem na lokalitetu „Gavrilovići“ i “Rzav“ u Lučanima, Naručioca Opštine Lučani, objavljeni na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Naručioca dana 30. novembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lucani.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Krupanj za javnu nabavku - Izrada gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca 26. novembra 2015.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Krupanj za javnu nabavku - izgradnja mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre u ul. 26.septembar u Krup objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca 26. novembra 2015.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji Kameničke ulice u naseljenom mestu Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 23. novembra 2015.godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Šabac za javnu nabavku radova na sanaciji mosta preko Dobrićke reke objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 20. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sabac.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade mašinske škole u Svilajncu objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku izvođenje radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 19. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na Drugoj fazi sistema za vodosnabdevanje u naseljenom mestu Sedlare objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.11.2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Doma Zdravlja u naseljenom mestu Sedlare opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku izvođenje radova na izgradnji ambulante u Divcima ,,Doma zdravlja Valjevo“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-valjevo.rs


Opština Ub donela je odluku o izmeni konkursne dokumentacije i produženju roka za postupak javne nabavke za izgradnju škole u selu Kalinovac. Odluka je objavljena na Portalu javnih nabavki 26. oktobra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za brane sa

akumulacijom ''Pambukovica'' na reci Ub i ''Kamenica'' na reci Tamnavi - objavljeni su na internet stranici naručioca 20. oktobra 2015. godine.

 

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - izgradnja škole u selu Kalinovac opštine Ub, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 21. oktobra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Izgradnja drumskog mosta preko reke Gornja Trešnjica na lokalnom putu za selo Grčić, redni broj JN 39/2015, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 22.oktobra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku izvođenje radova na izgradnji ambulante u Divcima ,,Doma zdravlja Valjevo“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 12. oktobra 2015. godine, dok je produžetak roka dostavljanja dokumentacije objavljen 15. oktobra.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs/wp-content/uploads/41-15OK.pdf


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za građevinske radove na hlorinatorskom postrojenju kod izvorišta Perkićevo, opština Svilajnac. 

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za građevinske radove na tri bujične pregrade i regulaciju rečnog toka u opštinama LJubovija, Negotin i Trstenik.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za izradu Studije izvodljivosti povezivanja SALW registracionih sistema u jugoistočnoj Evropi.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za projekat finansijski racionalno upravljanje plovnim putevima i putevima u Srbiji.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za nabavku opreme ze Sektor za vanredne situacije.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za nabavku opreme za izvorište Perkićevo u Svilajncu.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/
Opština Krupanj donela je odluku o izmeni konkursne dokumentacije i produženju roka za postupak javne nabavke za most na reci Likodri u zaseoku Radišići. Odluka je objavljena na Portalu javnih nabavki 25. septembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=842362
 

https://www.krupanj.org.rs/index.php?id=70


Opština Gornji Milanovac donela je odluku o obustavi postupka javne nabavke za ikzgradnju mosta na reci Dičini u Brđanima. Odluka je objavljena na portalu Uprave za javne nabavke 17. septembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - radovi na izgradnji mosta na reci Likodri za zaseok Radišići opština Krupanj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 16. septembra 2015. godine:

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tendere za izvođenje građevinskih radova u opštinama Osečina, Valjevo i Kraljevo

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


 

Vlada Srbije je na sednici 28. avgusta 2015. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći
registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu za obnovu stočnog fonda na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 75/15. 


 

Vlada Srbije je na sednici 28. avgusta 2015. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopuni uredbe o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 75/15


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radovi na izgradnji mosta na Dičini - Brđani, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. avgusta 2015. godine:

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN 198-2015 - nabavka opreme za sprovođenje odbrane od poplava: mobilne pumpe za sprovođenje odbrane od poplava, 7 komada, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 27. avgusta 2015. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.srbijavode.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN 197-2015 nabavka materijala za sprovođenje odbrane od poplava - polipropilenski džakovi za pesak - 100.000 komada, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 27. avgusta 2015. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.srbijavode.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - uređenje atarskih puteva na teritoriji katastarske opštine Jamena - ponovljen postupak, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14. avgusta 2015. godine. 


 

Vlada Srbije je na sednici 14. avgusta 2015. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 71/15


 

Vlada Srbije je na sednici 14. avgusta 2015. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 71/15


Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05 i 101/07) je utvrđeno da je rad organa državne uprave javan i da su organi državne uprave dužni da javnosti omoguće uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

 

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je Snežana Popović snezana.popovic@obnova.gov.rs

 


 

Vlada Srbije je na sednici 6. avgusta 2015. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 69/15


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tendere za infrastrukturne projekte u u opštinama Osečina, Svilajnac, Varvarin, Valjevo, Kraljevo, Paraćin, Lazarevac i Kladovo.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/

 

 


 

Vlada Srbije je na sednici 31. marta 2016. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 

 

 

Vlada Srbije je na sednici 16. jula 2015. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JP ,,Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ – za javnu nabavku radova Br. JN 26/15 - izgradnja mosta preko reke Obnice za naselje Veselinovići, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet strani naručioca 23. jula 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs
 


 

Vlada Srbije je na sednici 16. jula 2015. godine  usvojila Uredbu o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa privredne delatnosti na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 63/15


 

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata sportske infrastrukture na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Prilog uz uredbu 


Vlada Srbije je usvojila Izmenu i dopunu Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 16. jula 2015. godine Zakon o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji. Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Vlada Srbije je usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru zdravstva  koja je objavljena u Službenom Glasniku broj 4/15. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na izradi mosta preko reke Resave u selu Subotica opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 14. jula 2015. godine. Rok za produženje poziva za podnošenje ponuda objavljen je 21. jula 2015. na Portalu javnih nabavki.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Vlada je usvojila Zaključkom 05 Broj 217-16233/2014-1 od 19. decembra 2014. godine. Nacionalni program donosi se sa ciljem da se obezbedi opšti okvir za izradu sveobuhvatnog programa zaštite od elementarnih nepogoda, kao i za koordinaciju, usmeravanje fondova i sprovođenje aktivnosti vezanih za smanjenje rizika, kao i upravljanje istim


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 26. decembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova -Krečenje školske zgrade OŠ „Filip Višnjić“ Morović - područno odeljenje u Jameni, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 10. jula 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JP ''Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva'' - za javnu nabavku radova - izvođenje radova na izradi navoza za mostove JP 21/15, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26. juna 205. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-valjevo.rs

 

 Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - popravka zgrade Mesne zajednice u Jameni, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 11. juna 205. godine. 

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 15. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja („Službeni glasnik RS“, br. 112/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 15. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnje električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana („Službeni glasnik RS“, br. 112/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Sanacija rezervoara za vodu u okviru vodovoda u naselju Morović, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 4. juna 205. godine. Predhodni postupak, objavljen 23. aprila 2015 godine je obustavljen.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 9. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja koja je objavljena u „Službeni glasnik RS“, br. 110/2014. Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Sanacija rezervoara za vodu u okviru vodovoda u naselju Višnjićevo, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 4. juna 2015. godine. Predhodni postupak, objavljen 15. aprila 2015 godine je obustavljen.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 2. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije („Službeni glasnik RS“, br. 105/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program usvojen je i detaljni prikaz mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju obnove i sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije


Pregled javnih nabavki sprovedenih po Zakonu o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (,,Službeni glasnik RS”, br. 75/14) u 2015.god. Pregled je dostavila Direkcija za izgradnju grada ValjevaPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Koceljeva - za javnu nabavku radova - Sanacija bazena, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20. maja 2015. godine. Predhodni postupak,. objavljen 4. maja 2015 godine je obustavljen.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs/


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 25. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva objavljenu u „Službeni glasnik RS“, br. 103/2014. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje usvojena je na sednici Vlade Srbije održanoj 24. septembra 2014. godine. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 14. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 100/2014. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 4. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o državnom programu obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima. Državni program stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program usvojen je i Pregled oštećene telekomunikacione infrastrukture, mreža, sistema i sredstava, uključujući i oštećene objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija)Vlada Srbije je na sednici koja je održana 4. septembra 2014. godine usvojila Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije na područjima poplavljenim tokom maja ove godine. Državni program stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za U-302/14-I/L.S./reb - za javnu nabavku usluge Tehnička kontrola "Glavnog projekta adaptacije dalekovoda 110 kV br: 107/1 i 120/1, zbog ukrštanja sa budućim objektima interventne zaštite PK „Tamnava-Zapadno polje“ i PK „Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Kolubare, Peštana i Vraničine , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 8.aprila 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rsVlada Srbije je na sednici koja je održana 14. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje  koja je objavljena u „Službeni glasnik RS“, br. 86/2014. Uredba o državnom programu stupila je na snagu nardnog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program obnove usvojen je predlog oštećenih vodnih objekata za uređenje


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Popravka zgrade fudbalskog kluba "Graničar" u Jameni, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 1. aprila 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rsVlada Srbije je na sednici koja je održana 14. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja koja je objavljena u „Službeni glasnik RS“, br. 86/2014. Uredba o državnom programu stupila je na snagu nardnog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program  usvojeni su i prilozi koji prate državni program obnove u srektoru saobraćaja.


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Uređenje atarskih puteva na teritoriji katastarske opštine Jamena., objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 31. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rsVlada Srbije je na sednici održanoj 8. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave. Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Kanalska mreža u Jameni, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 8. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima  o proceni šteta jedinica lokalne samouprave. Uredba  je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JN 1/2015 radovi - Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 35, deonica: Kladovo – Brza Palanka, izgradnja novog mosta preko Podvrške reke kod Milutinovca, ID 1298, na km. 21+549, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 27. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rsVlada Srbije je na sednici koja je održana 24. jula 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove za korisnike porušenih porodičnih stambenih objekata koja je objavljena u Službenom glasniku br. 77/14. Državni program obnove stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Izveštaj o realizaciji nabavki sprovedenih na osnovu Zakona o otklanjanju posledica poplava RS, a na osnovu sprovedene javne nabavke u Javnom preduzeću “Elektromreža Srbije” objavljen je na portalu EMS 23. marta 2015. godine.

 

https://www.ems.rs/


 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 24. jula 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove za korisnike porušenih porodičnih stambenih objekata koja je objavljena u Službenom glasniku br. 77/14. Državni program obnove stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za nabavku dobara - Popravka školske zgrade OŠ "Filip Višnjić" Morović - područno odeljenje u Jameni., objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 27. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 22. maja 2014. godine usvojila Uredbu o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid 639163 - za nabavku dobra - evro dizela za poljoprivrednike u naselju Jamena, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 13. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za U-301/14-I/L.S./reb - za za nabavku usluge "Izrada Glavnog projekta adaptacije dalekovoda 110 kV br: 107/1 i 120/1, zbog ukrštanja sa budućim objektima interventne zaštite PK „Tamnava-Zapadno polje“ i PK „Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Kolubare, Peštana i Vraničine“ , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 13. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za 638/14-401/3-LS-S - za nabavku dobara  "Reduktori" , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 4. marta 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za R-056/14-P/LS-REB- za nabavku radova "Sanacija objekata i opreme Ogranka Prerada" , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 25. februara 2015. godine.

 


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za 653/14-620-LS- za nabavku dobara transportne trake, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 9. februara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.2/P Gradskog centra za socijalni rad Beograd - Usluge građevinskog nadzora nad građevinskim i građevinsko zanatskim radovima na objektu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu,Odeljenje Obrenovac po sistemu "ključ u ruke", u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 19. decembra 2014. godine:

 

https://www.gcsrbg.org/index.php/2014-03-05-14-08-26

 

https://portal.ujn.gov.rs/Pretraga.aspx?tab=1


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za 643/14-504-LS - za nabavku dobara kablovi i elektromotori, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 4. februara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za U-291/14-K/LS - Izrada spojeva sa zamenom gumene trake, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 23. januara 2015. godine.
 

https://portal.ujn.gov.rs 


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za JN R-050/14-D/LS - Rekonstrukcija objekta Upravne zgrade, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 20. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za JN U-287/14-K/LS - Servisiranja centrifugalne pumpe DH58-35 (JUGOTURBINA), objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 21. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za JN R-052/14-I - Izgradnja objekata interventne zaštite pk „Tamnava-Zapadno polje“ i pk „Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Vraničine i Skobalja posle velike poplave, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19 januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN R-051/14-I - interventna rekonstrukcija brane „Kladnica“ posle velike poplave, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN U-293/14-K/LS - regeneracija transportnih traka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN 245/2014 radovi - Urgentno održavanje objekata na lokalnim putevima u opštini Koceljeva, na opštinskom putu selo Družetić i selo Gola Glava, most preko reke Ub, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 15. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN 244/2014 radovi - Urgentno održavanje objekata na lokalnim putevima u opštini Koceljeva, veza državni put IIA reda broj 141 i naselja Mala Jelići, most preko reke Tamnave (ID 10004) objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 15. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs