• Završeni radovi/ Radovi u toku

  Detaljne informacije o svim objektima čija je obnova u toku ili je završena možete pronaći na sledećem linku http://www.obnova.gov.rs 

  ...
 • Završeni projekti

  22. april 2019. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak

  ...
 • Projekti u toku

  22. april 2019. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak

  ...
 • Projekti u pripremi

  22. april 2019. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak

  ...