Obnova nakon elementarnih nepogoda

Lokalna infrastruktura (veći projekti)

14.07.2015
U saradnji s EU, Kancelarija je obezbedila finansiranje projekta obnove vodovoda u Trsteniku, u ukupnoj vrednosti od 30 mili…

Energetika

14.07.2015
U saradnji sa Svetskom bankom obezbeđeno je finansiranje projekta ispumpavanja vode iz kolubarskog površniskog kopa uglja Ta…