Priručnici i smernice

Vlada Republike Srbije je pokrenula Program obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstvene, socijalne zaštite i sporta tokom 2016. godine. Program je usvojen Zaključkom Vlade RS 05 br. 351-3817/2016 od 08.04.2016. godine, a izmenjen sledećim Zaključcima: 05 Broj: 351-9644/2016 od 11. oktobra 2016. godine, 05 Broj: 351-562/2017-1 od 24. januara 2017. godine, 05 Broj: 351-8011/2018 od 28. avgusta 2018. godine 05 Broj: 351- 1100/2019 od 7. februara 2019. godine. Program sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima .


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Operativni priručnik Programa rekonstrukcije i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstvene, socijalne zaštite i sporta.


Operativni priručnik