Aktuelnosti

Ministarstvo za javna ulaganja u preventivnu infrastrukturu do sad uložilo blizu 21 milijarde dinara

21.06.2023
21. jun 2023. - Ministarstvo za javna ulaganja u preventivnu infrastrukturu do sad uložilo blizu 21 milijarde dinara

Obnova objekata javne namene - projekti u toku

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o projektu, pripre…

Obnova objekata javne namene - projekti u pripremi

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije Spisak sadrži info…

Obnova objekata javne namene - završeni objekti

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o dinamici realiza…

Smernice za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

11.08.2020
Prilikom realizacije Programa, organ nadležan za koordinaciju aktivnosti odnosno Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjim…