Aktuelnosti

Obnova objekata javne namene - projekti u toku

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o projektu, pripre…

Obnova objekata javne namene - projekti u pripremi

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije Spisak sadrži info…

Obnova objekata javne namene - završeni objekti

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o dinamici realiza…

Smernice za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

11.08.2020
Prilikom realizacije Programa, organ nadležan za koordinaciju aktivnosti odnosno Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjim…

Program rekonstrukcije i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite - Operativni priručnik

11.08.2020
Vlada Republike Srbije je pokrenula Program obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanj…