All News

Obnova objekata javne namene - projekti u pripremi

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije Spisak sadrži info…

Obnova objekata javne namene - završeni objekti

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o dinamici realiza…

Obnova nakon elementarnih nepogoda

11.08.2020
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je telo Vlade Republike Srbije čiji je posao upravljanje projektima obnove i pr…

Smernice za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

11.08.2020
Prilikom realizacije Programa, organ nadležan za koordinaciju aktivnosti odnosno Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjim…