All News

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2019

23.02.2022
23. februar 2022. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog program…

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave mart 2016

08.11.2021
8. novembar 2021.- U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa…

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave maj/jun 2017

16.07.2021
16. jul 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa po…

Obnova objekata javne namene - projekti u toku

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o projektu, pripre…

Obnova objekata javne namene

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima o…