Arhiva Dokumenta / 2016 / Maj

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kraljeva za javnu nabavku radova na izgradnji mostova preko Gledićke reke na teritoriji grada Kraljeva (5-8) objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 31.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kraljeva za javnu nabavku radova na izgradnji mostova preko Gledićke reke na teritoriji grada Kraljeva (1-4) objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 31.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na rekonstrukciji stare zgrade OŠ „Mito Igumanović“ u Kosjeriću, u opštini Kosjerić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 31.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kosjeric.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina za javnu nabavku radova izvođenje regulacionih radova na reci Pecka u mestu Osečina objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 30.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Arilje za javnu nabavku radova: izgradnja mosta na reci Moravici objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 27. 05. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijaarilje.co.rs


Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Kučevo – za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji A.B. mosta „Paunović“ na Bukovskoj reci u selu Bukovska, zaseok Bukovska reka u Opštini Kučevo objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 27.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kucevo.rs


Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Kučevo – za javnu nabavku radova - Radovi na izgradnji A.B. mosta na potoku Dajša u selu Turija, zaseok Dajša u Opštini Kučevo objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 27.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kucevo.rs


Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Kučevo – za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji A.B. mosta „Jeremić“ na reci Gložani u selu Neresnica, zaseoku Gložana u Opštini Kučevo objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 27.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kucevo.rs


 

Predmetni Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova na izgradnji pešačkog visećeg mosta preko reke Ribnice u Paštriću objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 26.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


 

Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Gornji Milanovac – za javnu nabavku radova - Sanacija mosta u Jablanici objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 25.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs


 

Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko Donjoborinske reke kod Sofronića objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 25.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.malizvornik.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za nabavku radova na sanaciji kišne kanalizacije u ulici Narodnog oslobođenja u Krupnju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 20.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za nabavku radova izgradnja mosta preko reke Lipnice na putu Radobić - Sanković, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 24.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://direkcijamionica.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za nabavku radova izgradnja mosta preko reke Lepenice na putu Mionica - Sanković, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 24.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Loznica – za javnu nabavku radova - radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu: Ovčinjska reka – Luke – Gvozdačka škola – u mestu Gvozdac, opština Bajina Bašta objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 18.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://bajinabasta.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Loznica – za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija drumskog mosta preko reke Korenite objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 23.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta – za javnu nabavku radova - izgradnja drumskog mosta preko reke Dobojevice objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 23.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta – za javnu nabavku radova - izgradnja armirano - betonskog mosta preko reke Rače objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 23.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - izgradnja mosta preko reke Grošnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 20.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - izgradnja mosta preko Bresničkog potoka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 20.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Raslave, opštine Aranđelovac,  objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 20.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –na izgradnji mosta u selu Konjuša, opština Knić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 19.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.knic.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –za sanaciju mosta preko reke Konjske kod Skobalja, grada Smedereva objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –radovi na izgradnji i opremanju eksploatacionog bunara BUSV7, na izvorištu vodovoda Koceljeva u mestu Svileuva, opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –radovi na sanaciji klizišta u Podgorskoj ulici u opštini Koceljeva objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –radovi na sanaciji regulacije reke Rasnice u mestu Koceljeva , opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Poboljšanje državnog puta IIA reda broj 137 Krupanj – Gračanica (LJubovija), deonica: Rakići – Ramići L=6,05km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 13.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lajkovac – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Kolubare na putu Slovac – Ratkovac u selu Ratkovac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca JP “Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac” 11.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijalajkovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Valjevo - za javnu nabavku radova - Radovi na sanaciji sifona fekalne kanalizacije ispod reke LJubostinje u dušanovoj ulici u Valjevu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 9.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs