Obnova nakon elementarnih nepogoda

Poljoprivreda

07.05.2017
Ukupan obim opredeljene i pružene pomoći od strane države i EU preko FAO do sada je 13 miliona evra i to:   U toku j…

Javni objekti

07.05.2017
U procesu obnove preko različitih donatora obuhvaćeno je 65 javnih objekata (neki objekti imaju više različitih donatora). …

Vode

07.05.2017
Vlade Japana, Velike Britanije, Turske, Italije, Alžira, Kanade, Indonezije, Albanije i Bugarske, kao i Koka Kola Fondacija …

Direktna pomoć

07.05.2017
Više od 15.000 domaćinstava u Srbiji je, pored direktne pomoći države, dobilo i pomoć u novcu, materijalu i/ili radovima za …