O Nama

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima osnovana je Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 95/15. Ovom uredbom utvrđeno je da Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade, koji se odnose na koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, procene potreba i opravdanosti predloženih projekata, utvrđivanje prioriteta, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja kao i druge poslove određene zakonom ili odlukom Vlade.

Kancelarija će se u svom radu koristiti iskustvima iz obnove nakon poplava i posao izvesti efikasno i odgovorno, uz poštovanje najviših standarda transparentnosti. Ceo posao će, takođe, biti izveden uz aktivno učešće svih lokalnih zajednica i u procesu odlučivanja i u procesu realizacije.

Takođe, Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, se predviđa da će Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima danom stupanja na snagu ovog zakona od Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja preuzeti sva prava i obaveze.