Arhiva Dokumenta / 2016 / Mart

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta na reci Likodri za Dobri Potok i Lipenović, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 29.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mladenovac za javnu nabavku radova na objektu OŠ Sveti Sava u Mladenovcu, JN br. 1/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 29. marta 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.mladenovac.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Lazarevac za javnu nabavku radova - izgradnja mosta na reci Lukavica u MZ Lukavica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 29. marta 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lazarevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Lazarevac za javnu nabavku radova - izgradnja mosta na reci Lukavica u MZ Šopić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 29. marta 2016. godine. 

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.lazarevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Čukarica  – za javnu nabavku radova- Radovi na adaptaciji i sanaciji zgrade Osnovne škole "Aca Milosavljević", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.03.2016.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.cukarica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevska Palanka – za javnu nabavku radova- Radovi na adaptaciji i sanaciji zgrade Osnovne škole "Heroj Radmila Šišković" u Smederevskoj Palanci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 21.03.2016.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevska Palanka – za javnu nabavku radova- Radovi na sanaciji mokrih čvorova zgrade Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 21.03.2016.godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije,izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Radalj u Radaljskoj banji objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016.godine.

 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije,izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko Velike reke u Podgaju objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije,izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Radalj u mestu Radalj na lokalnom putu L 13 za zaseok Trišići objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.malizvornik.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije, izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Borine u Donjoj Borini objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.malizvornik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Grocka za javnu nabavku radova - Adaptacija zdravstvene stanice u Begaljici, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 16. marta 2016. godine. Produženje roka i izmena konkursne dokumentacije objavljena je na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 24. marta 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


www.jpdirekcija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Grada Kragujevca za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na sanaciji politehničke škole u Kragujevcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 14. marta 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Ražanj - za javnu nabavku radova - Sanacija dela opštinskog puta L17 Ražanj-Pardik - objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 08.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sajt.razanj.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Topola - za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta na putnom pravcu Zagorica-Maskar preko reke Kubršnice - objavljeni su na Portalu javnih nabavki 09.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Paraćin  - za javnu nabavku radova - Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji Mašinsko-elektrotehničke škole objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 01.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku - Radovi na sanaciji zgrade Doma zdravlja ''dr Milenko Marin'' – objekat Poliklinike u Loznici, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 25.03.2016. godine.

 


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.loznica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova - obnova zgrade zdravstvene stanice u Banji Koviljači Dom zdravlja "Dr.Marinko Marin", objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 25.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Grada Smedereva za javnu nabavku radova - sanacija zdravstvene stanice u mestu Kolari, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 14. marta 2016. godine. Produženje roka objavljeno je na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca 21. marta 2016.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs