Arhiva Dokumenta / 2016 / Oktobar

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Grada Sombora - za javnu nabavku radova - Nabavka radova na sanaciji OŠ "Nikola Vukičević" u Somboru, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 28.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.sombor.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Bačka Palanka – za javnu nabavku radova na sanaciji Osnovne škole „15. oktobar“ Pivnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 31.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.backapalanka.rs


 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica- za javnu nabavku radova na adaptaciji
objekta br. 6 (medicina rada) u sastavu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 31.10. 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Titel – za javnu nabavku radova – Sanacija i adaptacija objekta ambulante u Mošorinu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 28.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinatitel.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lebane - za javnu nabavku radova – Zamena postojeće fasadne stolarije i bravarije na zgradi Doma zdravlja u Lebanu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25.10.2016. godine

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Temerin za  javnu nabavku radova sanacija objekta OŠ "Petar Kočić" Temerin,  objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25.10. 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.temerin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Medveđa- za  javnu nabavku radova – na sanaciji i adaptaciji objekta Doma zdravlja u  Medveđi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://medvedja.org.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Vranja za javnu nabavku građevinskih radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole "Vuk Karadžić" u Vranju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na zvaničnoj internet sranici naručioca dana 24.10.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vranje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Vranja za javnu nabavku građevinskih radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana
i na zvaničnoj internet sranici naručioca 24.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vranje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince  - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja,  objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vlasotince.org.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Gimnazije "Stevan Jakovljević" i Tehničke škole Vlasotince, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić za javnu nabavku građevinskih radova na prepokrivanju krova D.Z.u Kniću, Z.S. u Gruži i Toponici, objavljeni su na portalu javnih nabavki dana 26.10.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Plandište - za javnu nabavku radova - Realizacija projekta sanacije osnovne škole i fiskulturne sale  „Dositej Obradović“ u Plandištu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://plandiste-opstina.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JP Direkcije za izgradnju opštine Žabari - za javnu nabavku radova – “Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji školskog objekta osnovne škole "Dude Jović" izdvojeno odeljenje Brzohode, opština Žabari", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca JP Direkcija za izgradnju opštine Žabari dana 25.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zabari.org.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Prokuplje za javnu nabavku radova na sanaciji i unapređenju Srednje poljoprivredne škole "R.J.Selja" u Prokuplju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana
27.10.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.prokuplje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kuršumlija za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na sanaciji OŠ „Miloje Zakić“ u Kuršumliji, objavljeni su na portalu javnih nabavki i naručioca dana 28.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kursumlija.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Osnovne škole Karađorđe Petrović - Istureno odeljenje Boljare, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 21.10.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Svrljig - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole "Dobrila Stambolić" u Svrljigu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 20.10.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


www.svrljig.rs