Arhiva Dokumenta / 2015 / Jul

 

 

Vlada Srbije je na sednici 31. marta 2016. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 

 

 

Vlada Srbije je na sednici 16. jula 2015. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JP ,,Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ – za javnu nabavku radova Br. JN 26/15 - izgradnja mosta preko reke Obnice za naselje Veselinovići, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet strani naručioca 23. jula 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs
 


 

Vlada Srbije je na sednici 16. jula 2015. godine  usvojila Uredbu o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa privredne delatnosti na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 63/15


Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 16. jula 2015. godine Zakon o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji. Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na izradi mosta preko reke Resave u selu Subotica opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 14. jula 2015. godine. Rok za produženje poziva za podnošenje ponuda objavljen je 21. jula 2015. na Portalu javnih nabavki.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova -Krečenje školske zgrade OŠ „Filip Višnjić“ Morović - područno odeljenje u Jameni, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 10. jula 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs