Arhiva Dokumenta / 2015 / Oktobar

 

Opština Ub donela je odluku o izmeni konkursne dokumentacije i produženju roka za postupak javne nabavke za izgradnju škole u selu Kalinovac. Odluka je objavljena na Portalu javnih nabavki 26. oktobra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za brane sa

akumulacijom ''Pambukovica'' na reci Ub i ''Kamenica'' na reci Tamnavi - objavljeni su na internet stranici naručioca 20. oktobra 2015. godine.

 

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - izgradnja škole u selu Kalinovac opštine Ub, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 21. oktobra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Izgradnja drumskog mosta preko reke Gornja Trešnjica na lokalnom putu za selo Grčić, redni broj JN 39/2015, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 22.oktobra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku izvođenje radova na izgradnji ambulante u Divcima ,,Doma zdravlja Valjevo“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 12. oktobra 2015. godine, dok je produžetak roka dostavljanja dokumentacije objavljen 15. oktobra.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs/wp-content/uploads/41-15OK.pdf


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za građevinske radove na hlorinatorskom postrojenju kod izvorišta Perkićevo, opština Svilajnac. 

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za građevinske radove na tri bujične pregrade i regulaciju rečnog toka u opštinama LJubovija, Negotin i Trstenik.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za izradu Studije izvodljivosti povezivanja SALW registracionih sistema u jugoistočnoj Evropi.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za projekat finansijski racionalno upravljanje plovnim putevima i putevima u Srbiji.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za nabavku opreme ze Sektor za vanredne situacije.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/


Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je tender za nabavku opreme za izvorište Perkićevo u Svilajncu.

Tendersku dokumentaciju i ostale detaljne informacije možete dobiti na internet stranici UNDP na sledećem linku

https://www.undp.org.rs/