Vesti

Ulaganje u zaštitu od poplava - investiranje u sanaciju

05.05.2016
U organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) su predstavljene Studije unapređenja zaštite od voda u slivu rek…

Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda - prekogranična saradnja

31.05.2016
U Palati Srbija u Beogradu 30. i 31. maja održana je regionalna konferencija Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda – p…