Informator o radu

Informator o radu  Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja možete preuzeti ovde

 


Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja


Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05 i 101/07) je utvrđeno da je rad organa državne uprave javan i da su organi državne uprave dužni da javnosti omoguće uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

 

Formular za podnošenje zahteva možete preuzeti ovde