Arhiva Dokumenta / 2017 / Mart

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 17. marta 2017. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave . Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS".