Arhiva Dokumenta / 2016 / April

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Obrenovac za javnu nabavku radova - Sanacija uređenog korita  Baričke reke br. R-5/2016  objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 11.04.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.obrenovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina-za javnu nabavku radova-izgradnja mosta na lokalnom putu L-9 Komirić-Belotić-Bela Crkva preko reke Jadar objavljeni su na Portalu javnih nabavki  i naručioca 26.4.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://osecina.com

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina-za javnu nabavku radova-izgradnja mosta na lokalnom putu u selu Lopatanj preko Lopatanjske reke objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca  26.04.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina- za javnu nabavku radova – izgradnja mosta na lokalnom putu za Bratačić preko reke Pecka objavljeni su na Portalu javnih nabavki  i naručioca 26.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova-Sanacija dela fasade i rekonstrukcija krova zgrade Osnovne škole ,,Branko Radičević“ u Melnici, opština Petrovac na Mlavi“ objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 26.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova-Investiciono održavanje zdravstvene ambulante u Ranovcu,opština Petrovac na Mlavi objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 25.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Topola - za javnu nabavku JNVV 09/2016 - Izgradnja mosta preko Nikoljske reke.- objavljeni su na Portalu javnih nabavki 22.04.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Sanacija korita reke Grabovice u LJuboviji, redni broj JN 13/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 13.04.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJig - za javnu nabavku radova - Molerski radovi i zamena unutrašnje stolarije na zgradi škole 1300 kaplara u LJigu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 08.04.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lajkovac - za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Kolubare na putu Lajkovac - Pepeljevac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 07.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijalajkovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke LJuboviđe na putu za selo Skrajnik, redni broj JN 12/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 07.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca opštine Krupanj za javnu nabavku - sanacije vodovoda Golubovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Sanacija klizišta na državnom putu I B reda br. 22, deonica: Kraljevo – Ušće, mesto Pivnica kod Bogutovačke banje na km 390+050 i klizišta na državnom putu IIA reda broj 181, deonica: Drakčići – Pekčanica na km 14+400, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 05.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku - Radovi na sanaciji zgrade Osnovne škole „Milan Rakić“ u selu Dučić opštine Mionica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - IZGRADNJA MOSTA U GORNJEM LAJKOVCU PREKO DUBOKOG POTOKA, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - IZGRADNJA MOSTA U KOZOMORU PREKO REKE MANASTIRICE, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Pološnice u zaseoku Dunjići u Sečoj Reci, opština Kosjerić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 04.04.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kosjeric.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Lazarevac za javnu nabavku radova - obnova ambulante u Velikim Crljenima, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 1. aprila 2016. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lazarevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Kosjerić - za javnu nabavku - Nabavka radova na rekonstrukciji instalacija vodovoda i kanalizacije u Domu zdravlja „Dr Dimitrije Pitović“ - objavljeni su na Portalu javnih nabavki 20.04.2016. godine. 

https://portal.ujn.gov.rs

https://kosjeric.rs