Arhiva Dokumenta / 2016 / Februar

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Nabavka radova na adaptaciji i sanaciji zgrade Srednje škole "Vuk Karadžić" u LJuboviji, redni broj JN 7/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 27.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Nabavka radova na adaptaciji i sanaciji zgrade Doma zdravlja u LJuboviji, redni broj JN 6/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 27.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavke radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade OŠ "Dragan Marinković" u Adranima, grad Kraljevo, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 25.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs 

 

https://www.kraljevo.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade ambulante u Beloj Crkvi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 24.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Osnovne škole "Mića Stanojlović" - područno odeljenje u mestu Svileuva, Opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Izmena konkursne dokumentacije naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Osnovne škole "Mića Stanojlović" , Opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Izmena konkursne dokumentacije naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Zdravstvene Ambulante u mestu Draginje, Opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku Nabavka radova na zgradi ambulante u naseljenom mestu Sedlare opštine Svilajnac - druga faza radova objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i izmena konkursne dokumentacije naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku br. 3/2016 - radovi - Radovi na sanaciji i adaptaciji zgrade Osnovne škole „Živojin Mišić“ u mestu Rajković opštine Mionica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijamionica.rs


Informacija o produženju roka i izmeni konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova na Sanaciji dva klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica: Valjevo – Kosjerić od km 153+412 do km 153+456 i na km 154+168 i klizište na državnom putu I-B reda br. 21 deonica: Kosjerić – Požega, Kalenić (Zlatna dolina) na km 186+725 objavljeni su na sajtu naručioca i portalu javnih nabavki dana 19.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Informacija o produženju roka i izmeni konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova na sanaciji klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica: Valjevo – Kosjerić od km 159+734 do km 159+770 i dva klizišta na državnom putu ii-b reda br. 342 deonica: Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub ,od km 3+610 do km 3+710 i od km3+480 do km3+565” objavljeni su na sajtu naručioca i portalu javnih nabavki dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca Opština Valjevo za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade medicinske škole "Dr.Miša Pantić", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


https://www.valjevo.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova - popravka mosta preko reke Mlave u naselju Kamenovo, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova - izgradnja mosta preko reke Vitovnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevo za javnu nabavku radova izgradnje mosta preko reke Ralje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Krupanj za nabavku javnih radova izgradnje mosta preko reke Bogoštice na putu L-6 Krupanj - Tomanj objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i sajtu naručioca dana 17.02.2016.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Paraćin za nabavku javnih radova na sanaciji predškolskih ustanova "Bambi" i "Plavi Zec" objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i sajtu naručioca dana 12.02.2016.godine.

 

Po partijama:

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.paracin.rs

 

Plavi Zec


https://portal.ujn.gov.rs

 https://www.paracin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Paraćin nabavku javnih radova na sanaciji reke Suvare kod naselja Gornja Mutnica objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i sajtu naručioca dana 12.02.2016.godine.
 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva nabavku javnih radova - Izgradnja mosta preko reke Tamnave (Zukve – Batalage ) - objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 12.02.2016.godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva nabavku javnih radova - Sanacija i dogradnja mosta na reci Rasnici- objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 12.02.2016.godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rsPoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva nabavku javnih radova - Izgradnja mosta preko Lukića potoka - objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 12.02.2016.godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacije za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija mosta na put Podgorac - Pardik opština Ražanj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 12.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/kd-most-podgorac-pardik-op%C5%A1tiina-ra%C5%BEanj.pdf 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacije za JN 124 Sanacija dva klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica Valjevo – Kosjerić od km 153+412 do km 153+456 i na km 154+168 i klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica Kosjerić – Požega, Kalenić (Zlatna doline) na km 186+725 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu JP „Putevi Srbije“ dana 12.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.putevi-srbije.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacije za JN 118/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica Valjevo – Kosjerić od km 159+734 do km 159+770 i dva klizišta na državnom putu II-B reda br. 342 deonioca Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub od km 3+610 do km 3+710 i od km 3+480 do km 3+565 objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 12. februara 2016. godine
 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Produženje roka za podnošenje ponuda Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova- radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 10. februara 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Ub - za javnu nabavku radova - br. 1.3.4 - Radovi na sanaciji zgrade osnovne škole „Milan Munjas“ u Ubu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 08.02.2016. godine:

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.opstinaub.org.rs


https://bit.ly/1nXG6q7


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 05.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Produženje roka - Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku radova na sanaciji srednje škole '''1300 kaplara'' objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade ambulante u naseljenom mestu Kušiljevo opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 02.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Malo Crniće, za javnu nabavku Sanacija dela puta Kravlji Do Šljivovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu Opštine Malo Crniće, dana 02.februara 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova- radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 01. februara 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs