Arhiva Dokumenta / 2016 / Novembar

 

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JVP "Srbijavode" za javnu nabavku hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka koji su objavljeni 10.11.2016. godine na sajtu naručioca.

https://www.srbijavode.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JVP "Srbijavode" za javnu nabavku hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganić, Opština Raška, od velike vode reke Raške koji su objavljeni 14.11.2016. godine na sajtu naručioca.

https://www.srbijavode.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova adaptacije i sanacije objekta ambulante u naseljenom mestu Bobovo opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 04.11.2016.godine


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Grada Niša,Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu za javnu nabavku radova na sanaciji i rekonstrukciji Doma zdravlja Niš koji su objavljeni 01.11.2016. godine na Portalu javnih nabavki i naručioca.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ni.rs