Arhiva Dokumenta / 2016 / Januar

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - izgradnja mosta u Đurđevcu preko reke Lipnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 29.01.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti


https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - izgradnja mosta u Rajkoviću preko reke Lepenice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 29.01.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Krupanj za javnu nabavku radova – Izgradnja mosta preko reke Kržave na putu L-1 Krupanj-Kržava, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 28. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova- radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 22. januara 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Produženje roka i izmena konkursne dokumentacija Opštine Malo Crniće za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Vitovnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 15. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova – radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara u MZ Jalovik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 31. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.vladimirci.org.rs


Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode koji je objavljen u „Službenom glsniku RS“ broj 112/15 od 30. decembra 2015. godine. Zakon je stupio na snagu 31. decembra.2015. godine.


Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 31. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

 

https://portal.ujn.gov.rs