Arhiva Dokumenta / 2015 / Maj

 

Pregled javnih nabavki sprovedenih po Zakonu o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (,,Službeni glasnik RS”, br. 75/14) u 2015.god. Pregled je dostavila Direkcija za izgradnju grada Valjeva


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Koceljeva - za javnu nabavku radova - Sanacija bazena, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20. maja 2015. godine. Predhodni postupak,. objavljen 4. maja 2015 godine je obustavljen.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs/