Arhiva Dokumenta / 2015 / April

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za U-302/14-I/L.S./reb - za javnu nabavku usluge Tehnička kontrola "Glavnog projekta adaptacije dalekovoda 110 kV br: 107/1 i 120/1, zbog ukrštanja sa budućim objektima interventne zaštite PK „Tamnava-Zapadno polje“ i PK „Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Kolubare, Peštana i Vraničine , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 8.aprila 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Popravka zgrade fudbalskog kluba "Graničar" u Jameni, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 1. aprila 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs