Arhiva Dokumenta / 2015 / Mart

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Uređenje atarskih puteva na teritoriji katastarske opštine Jamena., objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 31. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za javnu nabavku radova - Kanalska mreža u Jameni, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JN 1/2015 radovi - Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 35, deonica: Kladovo – Brza Palanka, izgradnja novog mosta preko Podvrške reke kod Milutinovca, ID 1298, na km. 21+549, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 27. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rs


Izveštaj o realizaciji nabavki sprovedenih na osnovu Zakona o otklanjanju posledica poplava RS, a na osnovu sprovedene javne nabavke u Javnom preduzeću “Elektromreža Srbije” objavljen je na portalu EMS 23. marta 2015. godine.

 

https://www.ems.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid - za nabavku dobara - Popravka školske zgrade OŠ "Filip Višnjić" Morović - područno odeljenje u Jameni., objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 27. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šid 639163 - za nabavku dobra - evro dizela za poljoprivrednike u naselju Jamena, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 13. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za U-301/14-I/L.S./reb - za za nabavku usluge "Izrada Glavnog projekta adaptacije dalekovoda 110 kV br: 107/1 i 120/1, zbog ukrštanja sa budućim objektima interventne zaštite PK „Tamnava-Zapadno polje“ i PK „Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Kolubare, Peštana i Vraničine“ , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 13. marta 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za 638/14-401/3-LS-S - za nabavku dobara  "Reduktori" , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 4. marta 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs