Arhiva Dokumenta / 2015 / Februar

 

 

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata sportske infrastrukture na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Prilog uz uredbu 


Vlada Srbije je usvojila Izmenu i dopunu Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za R-056/14-P/LS-REB- za nabavku radova "Sanacija objekata i opreme Ogranka Prerada" , objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 25. februara 2015. godine.

 


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za 653/14-620-LS- za nabavku dobara transportne trake, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 9. februara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za 643/14-504-LS - za nabavku dobara kablovi i elektromotori, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 4. februara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs