Arhiva Dokumenta / 2015 / Novembar

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Izrada tenderske dokumentacije za brane za bujične vode u ''Pambukovica'' na reci Ub i ''Kamenica'' na reci Tamnava objavljeni internet stranici naručioca dana 27. novembra 2015. godine.

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na sanaciji terena ugroženog klizištem na lokalitetu „Gavrilovići“ i “Rzav“ u Lučanima, Naručioca Opštine Lučani, objavljeni na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Naručioca dana 30. novembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lucani.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Krupanj za javnu nabavku - Izrada gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca 26. novembra 2015.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Krupanj za javnu nabavku - izgradnja mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre u ul. 26.septembar u Krup objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca 26. novembra 2015.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji Kameničke ulice u naseljenom mestu Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 23. novembra 2015.godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Šabac za javnu nabavku radova na sanaciji mosta preko Dobrićke reke objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 20. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sabac.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade mašinske škole u Svilajncu objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku izvođenje radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 19. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na Drugoj fazi sistema za vodosnabdevanje u naseljenom mestu Sedlare objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.11.2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Doma Zdravlja u naseljenom mestu Sedlare opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku izvođenje radova na izgradnji ambulante u Divcima ,,Doma zdravlja Valjevo“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-valjevo.rs