Arhiva Dokumenta / 2014 / Septembar

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 176-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Bjelica kod Lučana (sektor M.13.6); Sanacija oštećenja korita i obezbeđenje propusne moći Bjelice na deonici od km 0+000 do km 4+450 i formiranje pet bujičnih pregrada u pritokama, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487639

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 175-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na vodnim objektima - Reka Čemernica kroz Čačak (sektor M.13.1.): Sanacija oštećenja nasipa i obezbeđenja propusne moći regulčisanog korita na deonici od km 0+000 do km 5+300, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487646

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 170-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane M.6.2.)-Sanacija desnog nasipa uz Lugomir od 5+061 do 5+261, sanacija regulisanog korita reke Lugomir od km. 0+330 do km.1+112 i od km. 2+529 do km. 2+586 i sanacija oštećenja korita reke Dulenke od km. 0+135 do km. 0+439, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:,

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486734

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 169-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Sanacija i čišćenje regulisanog korita reke Jablanice od ušća u Južnu Moravu, pa uzvodno 2000 metara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486717

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 168-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodni objekata – Sanacija i čišćenje regulisanog i neregulisanog korita Puste reke u Bojniku, 300 metara uzvodno i nizvodno od mosta u centru Bojnika, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486702

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 174-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Oštećenja na vodnim objektima: 1) Desnog nasipa uz Mlavu od Rašanca do Dubočke (OKZ); 2) Desnog nasipa uz Mlavu u Petrovcu; 3) Levog nasipa Mlave od Salakovca do Malog Crnića; 4) Usporni desni nasip potoka Kravlji Do; 5) Usporni desni nasip Vrbničkog potoka; 6) Usporni levi nasip Čokordina; 7) Usporni desni nasip Čokordina, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=483201

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 173-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Oštećenja na vodnim objektima (deonica S.6.), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=482979

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 212-2014 JP „Putevi Srbije“ – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 21, deonica: Šabac – Užička Požega, rehabilitacija mosta preko reke Tamnave u Koceljevi na km. 1+399, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 22. septembra 2014. godine i na internet prezentaciji naručioca 23. septembar 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481106

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6163:230914-javne-nabavke-br-2122014-periodicno-odrzavanje-mostova-i-tunela-na-drzavnom-putu-ib-reda-broj-21-deonica-sabac-uzicka-pozega-rehabilitacija-mosta-preko-reke-tamnave-u-koceljevi-na-km-1399&catid=23&Itemid=125&lang=sr


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 167-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane S.7.2)-Oštećenja na vodnim objektima: Regulisano korito reke LJuboviđe od km 0+150 do km 2+106 i desni nasip Sabirnog kanala od 0+000 do km 1+100, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481060

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 166-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane S.4.3.)-Hitna sanacija obale i obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Cerskog obodnog kanala od km. 0+000 do km. 3+850 (u zoni ušća CMK u COK) i u zoni naselja Petkovica i Ribare, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481033

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 160-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji-Desni nasip uz Ravanicu od ušća u Veliku Moravu od 2+455 do 5+100, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480557

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 165-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane D.22.6.) – Oštećenje levog nasipa reke Pek, obezbeđenje propusne moći regulisanog korita od 0+859,05 do 1+109,11, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480905

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 159-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Desna obala korita Ravanice u Ćupriji od 1+600 u i desni nasip uz Ravanicu od ušća u Veliku Moravu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480517

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 157-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji oštećenja regulisanog korita Jovanovačke reke u Bračinu u zoni bunara za vodosnabdevanje Ražnja (deonica km 0+000 do km 0+138), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 19. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=479563

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 164-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Desna obala reke Kubršnice:2+950, 3+550, 3+750,4+200, 6+750, 8+920, potok Drenovčić 0+150, leva obala reke Kubršnice 11+810 i 13+790, potok Bojanac 0+100, 0+250 i 0+350 i leva obala Veliki Lug 1+710, 1+850, potok Leskovac 0+150, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480801

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 161-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji-Desna i leva obala regulisanog korita Crnice kroz Paraćin od 1+350 do 2+800, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480631

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 163-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Sanacija kompletnog oštećenja-veliki broj oštećenja regulisanog korita reke Despotovice (kamena obloga po dnu i kosinama), forlanda i nasipa, na celoj deonici km 0+000 - 5+840, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480726

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 162-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji-Sanacija oštećenja regulisanog korita Toponičke reke na deonici od km 0+714,27 do km 3+580,62, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480672

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html