Arhiva Dokumenta / 2014 / Oktobar

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 178-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Reka Jadar kod Osečine (deonica S.6.4.): Sanacija oštećenja regulisanog korita reke Jadar, od km 0+144 do km 1+100 i regulisanog korita Lovačke reke, od km 0+000 do km 1+730, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490679

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 177-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Reka Kolubara kroz Valjevio (deonica S.5.1.): Sanacija oštećenja regulisanog korita Kolubare od stočne pijace do pivare 5,13 km sa obostranim nasipima (2h0,24 km) uz regulisano korito reke Gradac na ušću u Kolubaru, ukupno 5,61 km i regulisanog korita reke LJubostinje od ušća u Kolubaru 4,14 km i obostrani nasipi (2h0,84 km) uz regulisano korito 0,84 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490365

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html