Arhiva Dokumenta / 2014

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.1/P Gradskog centra za socijalni rad Beograd - Projektovanje i izvođenje radova na objektu GCSR Beograd,Odeljenje Obrenovac po sistemu "ključ u ruke" u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=557975

 

https://www.gcsrbg.org/index.php/2014-03-05-14-08-26


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.9/2014 Železnice Srbije - stacionarne baterije za ETP postrojenja u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 16. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=560077

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.11/2014 Železnice Srbije - stacionarne baterije za ETP postrojenja u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 16. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=559860

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.7/2014 Železnice Srbije - stacionarne baterije za ETP postrojenja u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 16. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=559792

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.6/2014 Železnice Srbije - stacionarne baterije za ETP postrojenja u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 16. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=559653

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN OPP – ZV 97-1/2014– ''Sanacija desnog obaloutvrdnog i potpornog zida neposredno ispod brane HE ''Zvornik'' (tačka 3.1.- HE ''Zvornik'' iz Uredbe), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 12. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=557979


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.12/2014 Železnice Srbije - nabavka šljunka, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 12. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=556795

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.8/2014 Železnice Srbije - nabavka šljunka, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 12. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=556714

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 01-1/2014 Predškolska ustanova Ub - nabavka i ugradnja kotla na pelet sa pripadajućom opremom za potrebe Ustanove, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki 10. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=556151


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 01-1/2014 Predškolska ustanova Ub - nabavka i ugradnja kotla na pelet sa pripadajućom opremom za potrebe Ustanove, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki 10. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=555095


U skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava objavljujemo Izveštaj o realizaciji nabavki sprovedenih na osnovu Zakona o otklanjanju posledica poplava RS , a na osnovu sprovedenih javnih nabavki u Javnom preduzeću “Elektromreža Srbije”. Izveštaji su 11. decembra 2014. objavljeni i na sajtu naručioca

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/javne-nabavke-arhiva/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.5/2014 Železnice Srbije - nabavka skretnice 49 E1 R 300-6° montirane na betonskim pragovima, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 8. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=552696

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.4/2014 Železnice Srbije - nabavka šina tipa 49 E1 kvaliteta 260, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 8. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=551992

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.3/2014 Železnice Srbije - nabavka pragova - prethodno napregnuti betonski sa predmontiranim elastičnim pričvršćenjem SKL-14, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 5. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=550949

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 269-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Ub (deonica S.5.3.) – Regulisano korito Uba kroz naselje Ub, 4,23 km (8+300 do 12+533) most u Gunjevcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 3. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=547722

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 235-2014 JVP „Srbijavode“ - Predmet javne nabavke (redni broj 235/2014) su dobra - Materijal za sprovođenje odbrane od poplava. Javna nabavka oblikovana je u dve partije: Partija 1: Materijal za sprovođenje odbrane od poplave – polipropilenski džakovi za pesak, 400.000 komada; Partija 2: Materijal za sprovođenje odbrane od poplave – jutani džakovi za pesak, 100.000 komada.Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Sigurnosna oprema i oprema za vanredne situacije (35100000-5), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 26. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=541551

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 267-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Despotovica (deonica M.13.3.) - Sanacija regulisanog korita reke Despotovice na deonici od km.0+000 do km. 5+840 u Gornjem Milanovcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=539850

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 266-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Nišava (sektor M.9. deonica M.9.6.) - Sanacija oštećenja regulisanog korita reke Nišave, sa obezbeđenjem propusne moći korita, uzvodno od uliva Lukovske reke u Dimitrovgradu, u dužini od 4,5 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=539809

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 265-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - LJubostinjska reka (sektor M.12.): Pregrada na LJubostinjskoj reci kod manastira LJubostinja, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=539783

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN 235/2014 radovi - Sanacija pristupnog puta na državni put IB reda broj 12 – saobraćajnica Nova br. 3 u privrednoj zoni «Mali Bajmok», objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 20.novembra 2014. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=534888

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6538:201114-javna-nabavka-br-2352014&catid=59&Itemid=325&lang=rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN OPP – ZV 98/2014 – ''Sanacije pristupnog puta, zamena cevovoda Ø 600mm i Ø400mm sa izradom AB potpornog zida (tačka 3.3, 4 i 5 - HE ''Zvornik'' iz Uredbe), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Uspeh.aspx?code=1&IDDokument=533902


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 264-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Timok (sektor D.1.) - Levoobalni nasip reke Veliki Timok od km 0+000 do km 3+000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 19. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=534041

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 263-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Beli Timok (deonica D.2.1.) - Oštećenja obala u krivinama uređenog korita i nasipa Belog Timoka nizvodno od mosta za Vršku Čuku km 3+550 do km. 3+870, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 19. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=534004

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 262-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Svrljiški Timok (deonica D.2.4.) regulisana leva obala Svrljiškog Timoka u Knjaževcu, od km 3+287,80 do km 3+451,80, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 19. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=533897

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge - Konsultantske usluge u postupku ispumpavanja zamuljene vode i mulja na površinskom kopu P.K. Tamnava Zapadno polje, JN broj 74/14/DPE, JP EPS Beograd, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=533136

 

https://www.eps.rs/Pages/Article.aspx?lista=Sitemap&id=120


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 255-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Nisava (sektor M.9.) - Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita reke Nišave u zoni naseljenih mesta (Popovac, Medoševac i Niš), na stacionaži od km 11+216 do km. 11+420 i od km. 13+261 do km. 13+529, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532579

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 254-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Rasina (sektor M.12. deonica M.12.1.) - Sanacija regulisanog korita reke Rasine u zoni mosta za Aleksandrovac, ukupne dužine od 100 metara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532545

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 253-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Zapadna Morava (sektor M.12. deonica M. 12.6.) - Sanacija desnog nasipa uz Zapadnu Moravu u Adranima sa levoobalnim uspornim nasipom uz Grdičku reku do železničke pruge, nadvišenje nasipa u dužini od 100m i zatvaranje proboja na Grdičkoj reci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532506

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 252-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Rasina (sektor M.12. deonica M.12.4.) - Sanacija oštećenja na mernom profilu “Ravni” i čišćenje neregulisanog korita (Brana Ćelije), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532440

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 251-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Mokranjska reka (sektor M.9. deonica M.9.2.) - Sanacija oštećenja regulisanog korita Mokranjske reke od ušća u reku Nišavu, na stacionaži od km 0+000 do km. 1+917, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532440

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 250-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Gabrovačka reka ( sektor M.9. deonica M.9.1.) – Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Gabrovačke reke od ušća u reku Nišavu, na stacionaži od km.0+000 do km.1+700, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532415

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 249-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Crnica (sektor M.7. deonica M.7.2.) Vodotok Velika Morava (sektor M.7. deonica M.7.1.) - Sanacija Velike Morave od železničkog mosta do ušća Crnice 0+000 - 7+500, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532385

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 248-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Velika Morava ( deonica M.6.1.) - Sanacija desnog nasipa uz Veliku Moravu od ušća Resave kod Kušiljeva - sanacija izlivne građevine, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532369

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 247-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Crnica (sektor M.7. deonica M.7.2.) - Sanacija oštećenja desne i leve obale regulisanog korita reke Crnice kroz Paraćin, na stacionaži od 7+158 do 8+689, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532355

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 261-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Svrljiški Timok (deonica D. 2.6.) – Desni nasip Svrljiškog Timoka u Svrljigu, popravka desnoobalnog nasipa Svrljiškog Timoka od km 36+390 do km. 38+650, naselje Svrljig, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531708

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 260-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Arnauta (deonica D. 2.7.) – Desni i levi nasip uz Arnautu u Boljevcu, popravka oštećenog dela korita i nasipa reke Arnauta, na dužini od 100 metara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531633

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 259-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Svrljiški Timok (deonica D. 2.5.) – Desni nasip uz Svrljiški Timok kroz Banjicu, popravka oštećenja obaloutvrde na levoj obali regulisanog korita Svrljiškog Timoka u naselju Banjica, na dužini od 57,60 m', kod mosta u naselju Rgošte, od km 0+981 do km. 1+039, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531590

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 258-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Crni Timok (deonica D. 2.1.) – Desni nasip uz Crni Timok u Zaječaru od km 0+000 do km 2+550 (popravka oštećenja na regulisanom koritu i nasipu), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531285

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 257-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Jasenička reka (sektor D. 1.) – Desna obala minor korita regulisane deonice Jaseničke reke od km 12+343 do km 12+193, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531311

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 256-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Jasenička reka (sektor D.1.) – Regulisano korito Jaseničke reke: od km 13+070 do km 13+140 i km 13+335 do km 13+440, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531327

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 246-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Vodotok Zmijanac (deonica D. 2.7.) – Popravka oštećenog dela korita i nasipa potoka Zmijanac u dužini od 50 metara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 17. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531114

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.19-3/14 predškolska ustanova ''Perka Vićentijević'' Obrenovac - Nabavka vozila za potrebe ustanove koja su uništena u poplavama u mesecu maju 2014. godine ,iz sredstava donacije, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 13. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=529212

 

https://www.perkavicentijevic.org/index.php/2013-11-17-20-42-28


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku 224-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - levoobalni nasip reke Veliki Timok od km 0+000 do km 3+000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 13. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513600

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku 223-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Regulisana leva obala Svrljiškog Timoka u Knjaževcu, od km 3+287,80 do km 3+451,80, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 13. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513460

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku 208-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Beli Timok (deonica D.2.1.): Sanacija oštećenja obala u krivinama uređenog korita i nasipa Belog Timoka nizvodno od mosta za Vršku Čuku km 3+550 do km. 3+870, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 13. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513225

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 245-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Raške i Jošanice (sektor M.12.10.); Sanacija regulisanog korita reke Raške i Jošanice u Novom Pazaru u ukupnoj dužini od 4,9 km, neregulisano korito u industrijskoj zeni u dužini od 1700m, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=524624

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 244-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata – Vodotok Mlava (deonica D.22.3.): Sanacija regulisanog korita Mlave kroz Petrovac od km. 12+907 do km. 13+962, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=524002

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 221-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija desnog nasipa uz Zapadnu Moravu na stacionaži od km 7+690 do km 7+800, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=523427

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 241-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Toplice (sektor M.10. deonica M.10.2.): Sanacija i čišćenje regulisanog korita reke Toplice u Doljevcu u zoni mernog mesta RHMZS, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522964

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 240-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Toplica (sektor M.10. deonica M.10.2.): Sanacija i čišćenje reke Toplice 1500 metara uzvodno od železničkog mosta u Prokuplju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522900

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 239-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Belica (deonica M.6.2.): Sanacija desnoobalnog nasipa uz Belicu od 5+115 do 5+180 Sanacija oštećenja minor korita od 0+000 do 0+296 i izlivnih građevina propusta i nadvišivanje desnog nasipa uz železnički most u dužini od 70m, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522880

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 238-2014 JVP „Srbijavode“Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Crnica (sektor M.7. deonica M.7.1. i M.7.2.): Sanacija oštećenja desne i leve obale regulisanog korita Crnice kroz Paraćin od 4+520 do 4+995, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522857

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 237-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Vrla (sektor M.10.): Sanacija i čišćenje regulisanog korita reke Vrle u Surdulici na deonici u dužini od 1500 metara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522840

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 236-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Jugbogdanovačka reka (sektor M.10.): Sanacija i čišćenje neregulisanog korita Jugbogdanovačke reke od ušća u reku Toplicu pa uzvodno u zoni naseljenih mesta u ukupnoj dužini od 30 kilometara (Generalni projekat), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522820

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.1/2014 Železnice Srbije - nabavka radova na izgradnji potporne konstrukcije i sanaciji donjeg stroja pruge na delu od km 88+165 do km 88+180 pruge Beograd - Vrbnica - Državna granica, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 3. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=519894

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.1/2014 Železnice Srbije - nabavka radova na izgradnji tri potporne konstrukcije i sanaciji donjeg stroja pruge na delu od km 81+350 do km 81+555 pruge Beograd - Vrbnica - Državna granica, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 3. novembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=519851

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija o pokretnju postupka nabavke uglja – lignita za potrebe TENT d.o.o. Obrenovac, primenom člana 122. stav 1. tačka 4) ZJN, zavedeno na pisarnici TENT d.o.o.pod brojem 37661 dana 29.10.2014.god. i kopija mišljenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-3235/2014. objavljeni su na internet stranici naručioca i EPS 29. oktobra 2014. godine:

 

https://www.tent.rs/sr/javne-nabavke-tent/javni-pozivi/item/nabavka-uglja-lignita?category_id=65

 

https://www.eps.rs/Pages/Article.aspx?lista=Sitemap&id=92


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 361-14-0 JP „Elektromreža Srbije“ - Izvođenje radova na sanaciji oštećenih delova DV 220kv broj 209/1 TS Bajina Bašta – TS Sremska Mitrovica 2, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 30. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=517214

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 210-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sliv Dunav (melioraciono područje Donji Dunav, sistem DD6): Remont (zamena hidro-mašinske opreme) Građevinski i hidroizolacioni radovi na crpnoj stanici „Kosno Grlo 1“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 30. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=516486

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 209-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sliv Sava (melioraciono područje Podrinjsko – Kolubarsko, sistem PK12): Remont (zamena hidro-mašinske opreme) Građevinski i hidroizolacioni radovi na crpnoj stanici „Proslop“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 30. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=516468

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 231-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - D.22.2 desni nasip uz Mlavu od ušća Vitovnice do Rašanca (obezbeđenje propusne moći regulisanog korita), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=515006

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 230-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Regulisano korito Ribnice kroz Mionicu, 0,32 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514962

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 229-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - obostrani nasipi (2h4,10 km) i regulisano korito Toplice kroz naselje Vrujci, 8,20 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514810

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 228-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Desni nasip uz Tamnavu od ušća u Kolubaru do ušća Uba, 8,58 km sa levim nasipom uz staru Kolubaru, 0,77 km, ukupno 9,35 km, desni nasip uz Tamnavu od ušća Uba uzvodno do Ćemanovog mosta, 3,50 km, levi nasip uz regulisano korito Tamnave od Ćemanovog mosta do mosta za Takovo, 5,66 km, desni nasip uz regulisano korito Tamnave od Ćemanovog mosta do mosta za Takovo, 5,66 km sa uređenim koritom Gračice, 0,60 km, ukupno 6,26, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514768

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 227-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Desni nasip uz Ub od ušća u Tamnavu do Šarbana, 3,83 km i levi nasip uz Ub od ušća u Tamnavu do Šarbana, 3,83 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514733

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 226-2014 JVP „Srbijavode“ Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - leva obala Trgoviškog Timoka u Knjaževac (popravka oštećenja leve obale Trgoviškog Timoka u Knjaževcu sa formiranjem proticajnih profila) od km 0+400 do km 1+600, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514329

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 225-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - leva obala očišćenog korita Belog Timoka u Zaječaru na km 1+800 do km 1+990 (popuna otvorenih kaverni na levoj obali Belog Timoka kroz Zaječar) i od km 3+800 do km. 3+870, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 28. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514307

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 224-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - levoobalni nasip reke Veliki Timok od km 0+000 do km 3+000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 27. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513600

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 223-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Regulisana leva obala Svrljiškog Timoka u Knjaževcu, od km 3+287,80 do km 3+451,80, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 27. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513460

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 222-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Pilica, oštećene obloge i uspostavljanje proticajnog profila čišćenjem nanosa km 0+000-km 0+638, km 0+645 - 0+778, km 1+309-1+1+526, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 27. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513277

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 208-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Beli Timok (deonica D.2.1.): Sanacija oštećenja obala u krivinama uređenog korita i nasipa Belog Timoka nizvodno od mosta za Vršku Čuku km 3+550 do km. 3+870, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 27. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513225

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 370-14-0 JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE“ – Izvođenje radova na sanaciji oštećenih delova DV 110kV broj 106A/2, 106B/2 TS,Valjevo 3 – TS Osečina, CPV: Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova 45231400, Provodnici 44318000, Izolatori, 44111510, Profili 44334000, Delovi aparata za distribuciju i upravljanje električnom energijom,31230000.Klasifikacija delatnosti: 42.22 Izgradnja električnih i komunikacionih vodova, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512618

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 369-14-0 JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE“ – Izvođenje radova na sanaciji oštećenih delova DV 110kV broj 1116 TS Osečina – TS, Krupanj, CPV: Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova 45231400, Provodnici 44318000, Izolatori, 44111510, Profili 44334000, Delovi aparata za distribuciju i upravljanje električnom energijom, 31230000.Klasifikacija delatnosti: 42.22 Izgradnja električnih i komunikacionih vodova, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512597

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 368-14-0 JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE“ – Izvođenje radova na sanaciji oštećenih delova DV 110kV broj 1176 TS Krupanj – TS, LJubovija, CPV: Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova 45231400, Provodnici 44318000, Izolatori, 44111510, Profili 44334000, Delovi aparata za distribuciju i upravljanje električnom energijom, 31230000.Klasifikacija delatnosti: 42.22 Izgradnja električnih i komunikacionih vodova, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512574

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 365-14-0 JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE“ – Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju DV 110kV broj 1176 TS Krupanj, TS LJubovija, CPV: Usluge tehničkog projektovanja 71320000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512547

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 365-14-0 JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE“ – Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju DV 110kV broj 1176 TS Krupanj, TS LJubovija, CPV: Usluge tehničkog projektovanja 71320000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512528

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 364-14-0 JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE“ – Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju DV 110kV broj 106A/2, 106B/2, TS Valjevo 3 – TS Osečina, CPV: Usluge tehničkog projektovanja 71320000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512500

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 220-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Obezbeđenje propusne moći korita Kutinske reke, deonica od sela Taskovići nizvodno prema Lazarevom selu, u dužini od 2 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 22. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508867

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 219-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija regulisanog korita Ribnice od ušća u Ibar, naselje Ribnica od km 0+000 do km 1+300, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 22. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508850

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 218-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija levog nasipa uz Zapadnu moravu uzvodno od “starog mosta” u Trsteniku u dužini od 100m, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 22. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508826

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 217-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Vlasine u Vlasotincu, 300 metara uzvodno i 1000 metara nizvodno od potoka Puškina dolina, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 22. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508793

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 216-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Lužnice u Babušnici, od ušća potoka Mrmorica pa nizvodno 800 metara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 21. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508337

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 215-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija i čišćenje regulisanog korita Krševačke reke od mosta kod železničke pruge do mosta Krševica - Žbevac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 21. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508277

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 214-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Moravice od km 3+088 do km 7+088, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 21. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508246

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 213-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija desnog nasipa uz Zapadnu Moravu uzvodno, od “novog mosta” u Trsteniku, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 21. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508210

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 212-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Moravice u Sokobanji od mosta kod pijace do ušća Gradašničke reke u dužini od 1,86 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 21. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508181

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 207-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Vodotok Velika Morava (deonica M.2.2.): Sanacija desne obale minor korita Velike Morave od km 29+903 do km 30+487, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502354

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 206-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekta-Vodotok Velika Morava (deonica M.1.2): Sanacija leve obale minor korita reke Velike Morave od km 34+250 do 35+000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502266

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 205-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekta-Vodotok Velika Morava (deonica M.6.2.): Kočino selo 127+500 i Lanište 125+000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502657

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 204-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekta-Vodotok Velika Morava (deonica M.7.1.): Sanacija Velike Morave od železničkog mosta do sela Trešnjevica od 0+000 do 5+700, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502627

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 203-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Vodotok Ralja (deonica M.1.4.): Sanacija niskih mesta na kruni levog nasipa reke Ralje na potezu od železničke pruge Niš-Beograd, km 0+000 do drumskog mosta preko Ralje u Kolarima, km 6+200, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502226

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 202-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Vodotok Južna Morava (deonica M.11.2): Sanacija levoobalnog južnomoravskog nasipa od Pavlovca do ušća Davidovačke reke u dužini od 2,3 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502469

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 201-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata: Vodotok Zapadna Morava: Zatvaranje četiri proboja i otklanjanje oštećenja po kruni na levom nasipu; Otklanjanje oštećenja po kruni na desnom nasipu i obezbeđenje stabilnosti desne obale kamenim nabačajem u zoni mosta, oštećenje kamene obloge na ušću Lozničke reke, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502421

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 200-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Vodotok Jasenica-Sanacija desne obale reke Jasenice; Sanacija leve obale reke Jasenice; Sanacija desne obale reke Kubršnice; Sanacija desnog nasipa reke Jasenice; Sanacija desnog nasipa Guberaša, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 15. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502583

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 199-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata: Vodotok LJig (deonica S.5.9.): Sanacija regulisanog korita LJiga kroz LJig, 3.63 km sa regulisanim koritom potoka Godevac na ušću u LJig, 0.40 km, ukupno 4.03 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 13. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=499836

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 198-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Vodotok Mlava (deonica D.22.3.): Sanacija regulisanog korita Mlave kroz Petrovac od km.12+907 do km. 13+962, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 10. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=498554

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 196-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanacij vodnih objekata-Vodotok Ub (deonica S.5.3.): Sanacija regulisanog korita Uba od Šarbana uzvodno do "Ciglane", 4,47 km (od 3+830 do 8+300), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 10. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=498488

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 195-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Vodotok Sava (deonica S.4.1): Sanacija nasipa Provo-Orlača (od km 2+500 do km 5+000), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 10. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=498278

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 226-2014 JP „Putevi Srbije“ – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu II-B reda broj 367, deonica: Šatornja – Stragari, rehabilitacija puta sa mostom preko reke Jasenice u mestu Blaznava na km. 2+147, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 9. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=496946

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6293:091014-javna-nabavka-br-2262014-periodicno-odrzavanje-mostova-i-tunela-na-drzavnom-putu-ii-b-reda-broj-367-deonica-satornja--stragari-rehabilitacija-puta-sa-mostom-preko-reke-jasenice-u-mestu-blaznava-na-km-2147&catid=23&Itemid=125&lang=sr


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku 163-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Sanacija kompletnog oštećenja-veliki broj oštećenja regulisanog korita reke Despotovice (kamena obloga po dnu i kosinama), forlanda i nasipa, na celoj deonici km 0+000 - 5+840, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 8. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=495766&idp=480726

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 192-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Zapadna Morava u Kruševcu (deonica M.12.1.): Sanacija desnog nasipa u Zapadnu Moravu od ušća Rasine do Čitluka na stacionaži km 6+970 do km 7+000, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=495053

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 191-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Moravica u Bujanovcu (deonica M.11.4.): Sanacija regulisanog korita reke Moravice od km 0+000 do km 1+843 kroz Levosoje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=495024

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 190-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Zapadna Morava u Kruševcu (deonica M.12.1.): Sanacija desnog nasipa u Zapadnu Moravu od ušća Rasine do Čitluka na stacionaži km 5+200, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494995

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 189-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata: Reka Lepenica u Lapovu, Kragujevac (deonica M.3. i M.3.2.): Sanacija desne obale reke Lepenica km.1+100 i od km.14+328,94 do km.14+660,31, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494966

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 188-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata: Reka Jablanica u Medveđi (deonica M.10.): Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Jablanice uzvodno 1100 metara od bunara za vodosnabdevanje u Medveđi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494923

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 187-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Zapadna Morava u Kruševcu (deonica M.12. i M.12.1.): Sanacija desnog nasipa uz Zapadnu Moravu, na mestima prelaza lokalnih puteva preko krune nasipa (M.12. i M.12.1), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 7. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494893

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 187-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Vodotok Štira, Ciganski potok, Trbušnica, Simića potok kod Loznice, Banja Koviljača (deonica S.6.), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=493576

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 186-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Jadar kod Loznice (deonica S.6.2.), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=493728

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 186-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Jadar kod Loznice (deonica S.6.2.), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 6. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=493728

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 183-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Resava kroz Svilajnac (deonica M.6.1): Leva obala: regulisano korito Resave kroz Svilajnac, uzvodno od mosta u Svilajncu do Grabovačkog pot., kod Sedlara od ušća Roćevačkog pot. do ušća Kupinovačkog pot., Desna obala:regulisano korito Resave kroz Svilajnac, od mosta u Svilajncu do ušća pot. Buk, kod Sedlara od ušća Roćevačkog do ušća Kupinovačkog pot., objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490578

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 182-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Reka Resava u Despotovcu (deonica M.6.2.): Sanacija levoobalnog nasipa na reci Resavi u Despotovcu na km 30+835 do 31+193 u zoni kamenoloma Kovilovača, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490566

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 181-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Đetinja u Užicu (deonica M.13.9.): Sanacija oštećenja kamene obloge regulisanog korita (kosine i nožica) na stacionažama: km:0+653, km:0+245, km:0+385, km:0+633, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490465

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 180-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Skrapež i Požegi (deonica M.13.8): Sanacija oštećenja levog nasipa u delu nožice, forlanda i krune, na stacionažama: od km.2+750 do km.3+060, od km.2+050 do km.2+070, od km.0+000 do km.0+025 i od km.2+750 do km.3+060, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490451

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 158-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita reke Bulinjak kroz Kušiljevo u dužini od 3,5km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 19. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=479643

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 156-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji – desni nasip uz Drinu od starog do novog mosta od km 0+000 do km 3+491 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 17. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=476941

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Vlada Srbije je na sednici održanoj 11. decembra 2014. godine usvojila Uredbu o izmeni Uredbe o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja koja je objavljena u „Službeni glasnik RS“, br. 136/14. Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.22/2014 Železnice Srbije - Radovi na sanaciji oštećenog dela pruge Ruma - Šabac - Rasputnica Donja Borina - Državna granica - sanacija propusta na km 39+130, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 31. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572812

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.21/2014 Železnice Srbije - Radovi na sanaciji oštećenog trupa pruge Resnik - Vrbnica - Državna granica od km 90+800 do km 90+870 i od km 91+520 do km 91+530 između službenih mesta Valjevski Gradac i Lastra, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 31. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572763

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.20/2014 Železnice Srbije - Radovi na sanaciji oštećenih delova pruge Resnik - Vrbnica - Državna granica od km 89+790 do km 89+880 i od km 90+655 do km 90+670 između službenih mesta Valjevski Gradac i Lastra, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 31. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572638

https://ztp.cmass3.info/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 278-2014 JVP „Srbijavode“-Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Beli Timok (deonica D.2.1.) - Oštećenja obala u krivinama uređenog korita i nasipa Belog Timoka nizvodno od mosta za Vršku Čuku km 3+550 do km. 3+870, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569616

https://www.srbijavode.rs/system/home/setup.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 277-2014 JVP „Srbijavode“- Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Pocibrava, Kolubara, (deonica S.5.2. S.5.1.): 1. Brana sa akumulacijom „Pocibrava“ na reci Pocibrava, desnoj pritoci Kolubare (desna pritoka Save); 2. Nizvodna deonica Kolubare kroz Valjevo u zoni obilaznice., objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569596

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 276-2014 JVP „Srbijavode“ - Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Vodotok Rasina (sektor M.12. deonica M.12.4.) - Sanacija oštećenja na mernom profilu “Ravni” i čišćenje neregulisanog korita (Brana Ćelije), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569243

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 486-14-0 JP „Elektromreža Srbije“ – opšti radovi na zgradama u otvorenom posutupku, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=570672

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.19/2014 Železnice Srbije - materijal i oprema za sanaciju posledica poplava na objektima kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 26. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568477

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.18/2014 Železnice Srbije - materijal i oprema za sanaciju posledica poplava na objektima kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 26. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568368

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.17/2014 Železnice Srbije - materijal i oprema za sanaciju posledica poplava na objektima kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 26. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568301

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.13/2014 Železnice Srbije - materijal i oprema za sanaciju posledica poplava na objektima kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=566831

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.14/2014 Železnice Srbije - nabavka rasklopne opreme, zaštitne opreme i ostalog materijala za održavanje postrojenja za sekcionisanje i transformatorskih stanica, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=566861

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.15/2014 Železnice Srbije - vakuumskii prekidači 27.5 kV, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 23. decembra 2014. godine:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=565236

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 179-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Jablanica u Leskovcu (deonica M.10 i M.10.8): Sanacija i čišćenje Jablanice nizvodno i uzvodno po 1500 metara od železničkog mosta u selu Pečenjevce, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490430

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 178-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Reka Jadar kod Osečine (deonica S.6.4.): Sanacija oštećenja regulisanog korita reke Jadar, od km 0+144 do km 1+100 i regulisanog korita Lovačke reke, od km 0+000 do km 1+730, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490679

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 177-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata - Reka Kolubara kroz Valjevio (deonica S.5.1.): Sanacija oštećenja regulisanog korita Kolubare od stočne pijace do pivare 5,13 km sa obostranim nasipima (2h0,24 km) uz regulisano korito reke Gradac na ušću u Kolubaru, ukupno 5,61 km i regulisanog korita reke LJubostinje od ušća u Kolubaru 4,14 km i obostrani nasipi (2h0,84 km) uz regulisano korito 0,84 km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 2. oktobra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490365

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 176-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Reka Bjelica kod Lučana (sektor M.13.6); Sanacija oštećenja korita i obezbeđenje propusne moći Bjelice na deonici od km 0+000 do km 4+450 i formiranje pet bujičnih pregrada u pritokama, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487639

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.16/2014 Železnice Srbije - usluge servisiranja kratkog šinskog kola, u otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 19. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=563350

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 175-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na vodnim objektima - Reka Čemernica kroz Čačak (sektor M.13.1.): Sanacija oštećenja nasipa i obezbeđenja propusne moći regulčisanog korita na deonici od km 0+000 do km 5+300, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487646

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 170-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane M.6.2.)-Sanacija desnog nasipa uz Lugomir od 5+061 do 5+261, sanacija regulisanog korita reke Lugomir od km. 0+330 do km.1+112 i od km. 2+529 do km. 2+586 i sanacija oštećenja korita reke Dulenke od km. 0+135 do km. 0+439, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:,

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486734

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 169-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Sanacija i čišćenje regulisanog korita reke Jablanice od ušća u Južnu Moravu, pa uzvodno 2000 metara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486717

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 168-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodni objekata – Sanacija i čišćenje regulisanog i neregulisanog korita Puste reke u Bojniku, 300 metara uzvodno i nizvodno od mosta u centru Bojnika, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 29. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486702

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 174-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Oštećenja na vodnim objektima: 1) Desnog nasipa uz Mlavu od Rašanca do Dubočke (OKZ); 2) Desnog nasipa uz Mlavu u Petrovcu; 3) Levog nasipa Mlave od Salakovca do Malog Crnića; 4) Usporni desni nasip potoka Kravlji Do; 5) Usporni desni nasip Vrbničkog potoka; 6) Usporni levi nasip Čokordina; 7) Usporni desni nasip Čokordina, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=483201

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 173-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Oštećenja na vodnim objektima (deonica S.6.), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 24. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=482979

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 212-2014 JP „Putevi Srbije“ – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 21, deonica: Šabac – Užička Požega, rehabilitacija mosta preko reke Tamnave u Koceljevi na km. 1+399, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 22. septembra 2014. godine i na internet prezentaciji naručioca 23. septembar 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481106

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6163:230914-javne-nabavke-br-2122014-periodicno-odrzavanje-mostova-i-tunela-na-drzavnom-putu-ib-reda-broj-21-deonica-sabac-uzicka-pozega-rehabilitacija-mosta-preko-reke-tamnave-u-koceljevi-na-km-1399&catid=23&Itemid=125&lang=srPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 167-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane S.7.2)-Oštećenja na vodnim objektima: Regulisano korito reke LJuboviđe od km 0+150 do km 2+106 i desni nasip Sabirnog kanala od 0+000 do km 1+100, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481060

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 166-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane S.4.3.)-Hitna sanacija obale i obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Cerskog obodnog kanala od km. 0+000 do km. 3+850 (u zoni ušća CMK u COK) i u zoni naselja Petkovica i Ribare, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481033

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 160-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji-Desni nasip uz Ravanicu od ušća u Veliku Moravu od 2+455 do 5+100, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480557

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 165-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata (deonica odbrane D.22.6.) – Oštećenje levog nasipa reke Pek, obezbeđenje propusne moći regulisanog korita od 0+859,05 do 1+109,11, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480905

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 159-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Desna obala korita Ravanice u Ćupriji od 1+600 u i desni nasip uz Ravanicu od ušća u Veliku Moravu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480517

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 157-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji oštećenja regulisanog korita Jovanovačke reke u Bračinu u zoni bunara za vodosnabdevanje Ražnja (deonica km 0+000 do km 0+138), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 19. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=479563

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.10/2014 Železnice Srbije - elektronski senzori za putne prelaze sa pratećim elektronskim modulima i pričvrsnim priboromu otvorenom postupku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 18. decembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=561878

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 164-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Desna obala reke Kubršnice:2+950, 3+550, 3+750,4+200, 6+750, 8+920, potok Drenovčić 0+150, leva obala reke Kubršnice 11+810 i 13+790, potok Bojanac 0+100, 0+250 i 0+350 i leva obala Veliki Lug 1+710, 1+850, potok Leskovac 0+150, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480801

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 161-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji-Desna i leva obala regulisanog korita Crnice kroz Paraćin od 1+350 do 2+800, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480631

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 163-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata-Sanacija kompletnog oštećenja-veliki broj oštećenja regulisanog korita reke Despotovice (kamena obloga po dnu i kosinama), forlanda i nasipa, na celoj deonici km 0+000 - 5+840, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480726

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 162-2014 JVP „Srbijavode“ – Hitni radovi na sanaciji-Sanacija oštećenja regulisanog korita Toponičke reke na deonici od km 0+714,27 do km 3+580,62, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na na portalu naručioca 22. septembra 2014. godine:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480672

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html