Arhiva Dokumenta / 1970 / Januar

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Štrpce - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Doma zdravlja u selu Jažince Štrpce, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 25.04. 2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs