Obnova objekata javne namene

14 Februar 2020, 12:14

Završeni projekti


14. februar 2020. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak završenih objekata do 14. februara 2020. godine.

Spisak sadrži informacije o dinamici realizacije projekata počev od pripreme dokumentacije, sprovođenja postupka javne nabavke, izabranim ponuđačima, procesu realizacije po situacijama, sve do ukupno isplaćenog iznosa za realizaciju.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.