Projekti

13 Avgust 2018, 15:13

Škola „Čeh Karolj“ u Adi obnovljena od poda do krova


Osnovna škola „Čeh Karolj“ u vojvođanskoj opštini Ada, nakon više od sto godina, obnovljena je od poda do krova. Sredstva za sanaciju i rekonstrukciju ove stogodišnje građevine u vrednosti većoj od 82 miliona dinara izdvojila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. 

Projektom obnove obuhvaćena je sanacija krova i tavana (krovna konstrukcija, hidro i termo izolacija, krovni pokrivač, oluci), obnova termotehničkih instalacija (sanacija ili zamena dela cevne mreže, grejnih tela, pumpi i ventila), sanacija i zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije, fasade, međuspratnih konstrukcija i završnih obloga podova, kao i unutrašnji molersko-farbarski radovi. Takođe je zamenjena elektroinstalacija i rasveta, i postavljen sistem za detekciju i dojavu požara.

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokom radova na rekonstrukciji zgrade Osnovne škole “Čeh Karolj” otkrivena je freska starija više od sto godina. Zgrada je ranije služila kao samostan. Freska je otkrivena na plafonu učionice na drugom spratu, u prostoriji koja je početkom 1900-tih godina bila korišćena kao kapela. Freska je napravljena oko 1902. godine, a prikazuje Isusa Hrista.

Radovima na rekonstrukciji obuhvaćena je i konzervacija freske Isusa Hrista što je važna kulturna baština ovog kraja.