Obnova objekata javne namene

14 Februar 2020, 13:14

Projekti u toku


14. februar 2020. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak projekata čija je realizacija u toku, odnosno za koje je u procesu javnih nabavki izabran najbolji ponuđač i gde je počelo ili je u pripremi izvođenje radova.

Spisak sadrži informacije o projektu, sprovedenom postupku javne nabavke, izabranom ponuđaču, kao i u kojoj se fazi realizacije projekat trenutno nalazi.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.