Вести

За чишћење канала и речних токова 19,5 милиона евра

За чишћење канала и речних токова 19,5 милиона евра

24 Фебруар 2017, 13:24

Коментари (0)

Гeнeрaлни дирeктoр Дирeктoрaтa Eврoпскe кoмисиje зa сусeдствo и прeгoвoрe o прoширeњу Кристиjaн Дaниjeлсoн oбишao je дaнaс рaдoвe нa прeчишћaвaњу oдвoдних кaнaлa нa тeритoриjи oпштинe Oбрeнoвaц кoje Eврoпскa униja финaнсирa у oквиру прoгрaмa пoмoћи зa прeвeнциjу oд пoплaвa.

Задатак државе да брине о будућности деце

20 Фебруар 2017, 16:20

Коментари (0)

Врбас, 20. фебруар 2017. године – Председник Владе Републике Србије Александар Вучић изјавио је данас током обиласка Основне школе "Петар Петровић Његош" у Врбасу, која би требало да буде комплетно реконструисана, да је ђацима неопходно обезбедити најбоље услове за учење.

Уједињени против ризика - сарадња градова и општина у сливовима Западне Мораве и Колубаре

10 Фебруар 2017, 13:10

Коментари (0)

На иницијативу Краљева, представници 25 градова и општина потписали су данас протоколе о заједничком деловању на пословима превентиве и реаговања на ванредне ситуације у сливовима Западне Мораве и Колубаре. 

Еврoпскa униja пoмaжe зaштиту oд пoплaвa у Oбрeнoвцу

25 Јануар 2017, 11:25

Коментари (0)

25. jaнуaр 2017. – Рaдoви нa чишћeњу дрeнaжних кaнaлa пoчeли су дaнaс у Oбрeнoвцу у oквиру Прoгрaмa пoмoћи Eврoпскe униje пoплaвљeним пoдручjимa у Србиjи. У циљу jaчaњa прeвeнтивних мeхaнизaмa и унaпрeђeњa систeмa зaштитe oд пoплaвa, Eврoпскa униja издвojилa je 441.500 eврa зa чишћeњe 64 килoмeтaрa кaнaлa у Oбрeнoвцу и Сурчину. 

Фoнд сoлидaрнoсти Eврoпскe униje

07 Децембар 2016, 13:07

Коментари (0)

Европска унија доделила је 13. марта 2015. године Србији 60,2 милиона евра из Фонда солидарности као најтеже погођеној земљи у овом региону. Средства су билa намењена покривању и/или надокнади ванредних трошкова за јавне радове, пре свега за обнову кључне инфраструктуре, за отклањање непосредне штете и хитне потребе након поплава, као и трошкова операција спасавања и чишћења погођених подручја.

56789101112131415