Пројекти

Научно-технолошки паркови Србије

22.05.2023
Европска банка за обнову и развој и Влада Републике Србије разматрају финансирање проширења савремених научно-технолошких па…

Након завршене фасаде и набављене опреме, завршена реконструкција ентеријера Универзитетске дечје клинике „Тиршова“

27.06.2019
Завршени су радови на реконструкцији зграде Универзитетске дечје клинике „Тиршова“ која је изграђена давне 1924. године. У р…

Завршена санација Oснoвнe шкoлe „Срeмски фрoнт“ у Шиду

11.03.2019
Завршени су рaдoви нa кoмплeтнoj сaнaциjи и рeкoнструкциjи Oснoвнe шкoлe „Срeмски фрoнт“ у Шиду, зa кoje су срeдствa у вредн…

„Хемијско – технолошка“ школа у Суботици у новом руху

08.03.2019
У Суботици је у завршена реконструкција зграде „Хемијско – технолошке“ школе, а вредност уговорених радова већа је од 156 ми…

Завршени радови на обнови Средњошколског центра у Тутину

14.02.2019
Радови на обнови зграде Средњошколског центра у Тутину у ком су смештене Гимназија и Техничка школа су завршени. Адаптацију …