Обнова након елементарних непогода

Исплаћена средства из Фонда солидарности ЕУ

11.05.2017
11. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са извршеним плаћањима из средстава Фонда солидарности, Канцеларија објављује таб…

Исплаћена средства из Јапанског обртног Фонда

11.05.2017
11. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са извршеним плаћањима из средстава Фонда солидарности, Канцеларија објављује таб…

Списак корисника државне помоћи за порушене објекте

17.11.2016
17. новембар 2016 -  У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма…

Преглед хитних санационих радова - Србијаводе

22.07.2016
Преглед опредељених и реализованих средстава за радове на обнови и санацији водних објеката за уређење водотока, водних обје…

Списак правоснажних решења за срушене стамбене објекте где постоји основана сумња да је до издавања дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја

26.05.2015
Београд, 26. мај 2015. године – У циљу упознавања јавности са исходом процеса верификације издатих правоснажних решења за по…