Обнова након елементарних непогода

Списак корисника укупно исплаћене државне помоћи - поплаве 2014

07.07.2017
7. јул 2017.  – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма…

Исплаћена помоћ за обнову сточног фонда - поплаве 2014

22.05.2017
22. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма помоћи регистровано…

Исплаћена помоћ за подстанаре - поплаве 2014

22.05.2017
22. мај 2017 - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове за корис…

Исплаћена материјална помоћ за порушене стамбене објекте - поплаве 2014

22.05.2017
22. мај 2017 – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма …

Исплаћени привредни субјекти - поплаве 2014

22.05.2017
22. мај 2017. – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма обно…