Обнова након елементарних непогода

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2021

13.06.2022
13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помо…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2020

13.06.2022
13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помо…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018

13.06.2022
13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помо…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2019

23.02.2022
23. фебруар 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма …

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016

08.11.2021
8. новембар 2021.- У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма п…