Обнова објеката јавне намене

16 Јул 2021, 10:16

Завршени пројекти


16. јул 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак завршених објеката до 16. јула 2021. године.

Списак садржи информације о изабраним понуђачима и уговореној вредности радова.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.