Обнова након елементарних непогода

11 Август 2020, 16:11

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016


11. август 2020.- У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмом обнове оштећених породичних стамбених објеката. Према приложеном списку, до 3. јула 2020. године извршена је исплата 913 решења у износу од 174.774.000,00 динара власницима породичних стамбених објеката, док је за подстанаре извршена исплата 17 решења у износу од 984.000,00 динара.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.