Обнова објеката јавне намене

16 Јул 2021, 10:16

Пројекти у току


16. јул 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката чија је реализација у току, односно за које је у процесу јавних набавки изабран најбољи понуђач и где је почело или је у припреми извођење радова.

Списак садржи информације о пројекту, спроведеном поступку јавне набавке и о изабраном понуђачу. 

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.