Обнова објеката јавне намене

14 Фебруар 2020, 13:14

Пројекти у току


14. фебруар 2020. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката чија је реализација у току, односно за које је у процесу јавних набавки изабран најбољи понуђач и где је почело или је у припреми извођење радова.

Списак садржи информације о пројекту, спроведеном поступку јавне набавке, изабраном понуђачу, као и у којој се фази реализације пројекат тренутно налази.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.