Обнова објеката јавне намене

16 Јул 2021, 10:16

Пројекти у припреми


16. јул 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката који су у припреми, односно за које је до сада расписана јавна набавка у складу са Законом.

Списак садржи информације о пројекту, припремној документацији и датуму објаве јавне набавке. Детаље о објављеним јавним набавкама можете видети у делу интернет презентације Документа- Јавне набавке.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.