Usvojeni programi obnove stambenih objekata nakon poplava

Državnim programom obnove biće građene tipske kuće od 60 kvadratnih metara (tip 1), od 80 kvm (tip 2) i od 100 kvadratnih metara (tip 3), a na osnovu broja članova domaćinstva. Ukoliko izgradnja kuće nije moguća, prema uslovima definisanim programom, vršiće se isplata materijalne pomoći za rešavanje stambenog pitanja. Porodicama kojima su objekti porušeni, a nije moguća gradnja novih, biće isplaćen novčani iznos približan iznosu potrebnom za izgradnju tipskih kuća, i to  2 miliona dinara za kuće tip 1, zatim 2,5 miliona dinara za kuće tip 2 i 3 miliona dinara za kuće tip 3.  Za sprovođenje Programa obnove porušenih stambenih objekata obezbeđeno je 875 miliona dinara.

 

Sredstva za obnovu biće isplaćivana prema kategoriji oštećenja i to: za prvu kategoriju oštećenja 120.000 dinara; za drugu kategoriju oštećenja 200.000 dinara; za treću kategoriju oštećenja 250.000 dinara; za četvrtu kategoriju oštećenja 350.000 dinara i za petu kategoriju oštećenja 600.000 dinara. Za sprovođenje ovog programa obezbeđeno je 2.5 milijarde dinara.

 

Rešenja o dodeli državne pomoći donose lokalne samouprave u skladu sa Zakonom. Prilikom odlučivanja pored ostalog uzimaće se u obzir da je šteta prijavljena u skladu sa Zakonom, da je nastala kao posledica poplava i klizišta koje su se desile tokom maja 2014. godine, te da je prijavljena šteta na objektu u kojem je podnosilac prijave stalno živeo.

 

Lokalne samouprave dostavljaće rešenja Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja na osnovu kojeg će  biti organizovana izgradnja tipskih stambenih objekata i isplata novčane pomoći.