Pomoć FAO u saniranju štete od poplava

Pomoć FAO u saniranju štete od poplava

Foto: tanjug.rs

 

Predstavnici FAO posetili su u Srbiju na poziv Vlade Republike Srbije u cilju pružanja pomoći našoj zemlji na tom planu svojom ekspertizom, pri čemu će stručni tim FAO obilascima terena izvršiti detaljnu analizu i predložiti mere iz svoje nadležnosti.

 

Pomoć FAO biće realizovana na kratkoročnom nivou, i to u vidu stočne hrane i vakcinacije životinja, u delovima Srbije gde je to potrebno.

 

Na srednjoročnom i dugoročnom nivou, pomoć će se najviše odnositi na narednu setvu u cilju obezbeđivanja doprinosa u sledećoj godini (priprema i zaštita useva od padavina i hladnoće), kao i na sanacije klizišta, koje će biti izvedene uz podršku lokalnog stanovništva i poljoprivrednog sektora.

 

U razgovoru je naglašeno da se mora izvršiti procena stanja u kojem se nalaze štale i ambari. Ukoliko je potrebno, neophodno je izvršiti njihovu dodatnu dezinfekciju, a u slučaju izostanka njenih efekata, i rušenje i ponovnu gradnju.

 

Ponovna gradnja u tom slučaju trebalo bi da bude na višem nivou u odnosu na nivo gradnje u periodu pre poplava, kao vrsta preventive u slučaju eventualnih budućih nepogoda.

 

Na sastanku je istaknuto da je fokus pomoći FAO usmeren na male farme i domaćinstva, a ne na velike komercijalne proizvođače.

 

Planirano je da se raspodela dobara obavlja kroz sistem vaučera, ili fizičkom distribucijom.

 

Udovički je iznela predlog da vaučeri glase na ime donosioca kako bi se sprečila eventualna zloupotreba.

 

U razgovoru je postignuta saglasnost o tome da bi, u cilju zaštite lokalne ekonomije, bilo od značaja to da su dobra koja će biti raspodeljena proizvedena u Srbiji, navodi se u saopštenju Kabineta potpredsednika Vlade.